[TNO-logo]
Museum logo

MUSEUM "WAALSDORP"

1927 - 2017
90 jaar defensieonderzoek op de Waalsdorpervlakte

 

Na de bevrijding werden de oorspronkelijke werkzaamheden weer opgepakt, doch nu als Physisch Laboratorium TNO. Alleen het radaronderzoek ging met von Weiler mee naar het LEO, het latere LEOK.

Op het Physisch Laboratorium werd begonnen met onderzoek op het gebied van microgolven, wat uiteindelijk geleid heeft tot de ontwikkeling van phased-array radar antennes.

Het TNO Fysisch en Elektronisch Laboratorium (TNO-FEL) (noot: sinds 1 januari 2011 TNO locatie Den Haag Waalsdorp) dat per 1 december 1984 ontstond door de fusie van het Physisch Laboratorium TNO en het LEOK TNO, heeft nog een belangrijk element dat aan het 90 jaar geleden opgerichte Meetgebouw herinnert, de personeelsvereniging het "Meetgebouwfonds".
De eerste verjaardagen van de oprichting van het Meetgebouw werden gevierd ten huize van de toenmalige directeur, Ir. van Soest. Uit deze vieringen is eigenlijk de personeelsvereniging ontstaan. Men ging namelijk onderling een spaarpotje opzetten om daaruit voor een zieke collega of voor een huwelijk van één van de medewerkers een bloemstukje te kopen. Door de personeelsuitbreiding groeide het spaarpotje al snel tot een "fonds", waaraan vrijwel ieder personeelslid bijdroeg. Het was nu nog slechts een kleine stap om in 1972 te komen tot de oprichting van een personeelsvereniging, die uiteraard de naam ging dragen van het oorspronkelijke potje: het "Meetgebouwfonds" en de formele status kreeg van vereniging met statuten en een bestuur.

Een bijzonder gebruik ontstond toen in 1935 de eerste baby werd geboren bij het personeelslid J.W. Groenewold. Aan hem werd een paplepel met inscriptie uitgereikt. De inscriptie was een L-C trillingskring, hierbij geeft het aantal windingen van de spoel aan het hoeveelste kind het is in het gezin, terwijl het getal in de trillingskring het aantal baby's aangeeft dat op dat moment reeds bij personeel van het Meetgebouw geboren is. Bij tweelingen stonden twee gekoppelde ketens op de paplepel. De gewoonte is in stand gebleven tot circa 1985.


Links de inscriptie op de paplepel voor de 5e baby van een personeelslid en
de 50e bij het Meetgebouw. Rechts een tweeling, resp. de 76e en de 77e.

Na de Oorlog zijn de activiteiten van de vereniging sterk uitgebreid door het oprichten van vele onderverenigingen, van tennisclub tot autohobbyclub.


De logo's van de onderverenigingen van het Meetgebouwfonds

Op 1 december 2017 is het dus precies 90 jaar geleden dat onderzoek en ontwikkeling voor Defensie van start ging op de Waalsdorpervlakte en dat daarmee de basis werd gelegd voor TNO locatie Den Haag Waalsdorp, de opvolger per 1 januari 2005 van het TNO-FEL.
Velen hebben in deze 90 jaar aan het succes van het laboratorium meegewerkt. De twee grondleggers van TNO locatie Waalsdorp, pioniers uit de begintijd, zijn Ir J.L.van Soest, de eerste directeur, en Jhr.Ir J.L.W.C.von Weiler, de latere directeur LEOK.

Voor het team van Museum Waalsdorp leek het een goed idee het verleden nog eens in herinnering te roepen. Voor het opstellen van bovengenoemde tekst zijn gegevens gebruikt uit het jubileumboek "Physisch Laboratorium TNO 1927/1977". Dit artikel is in 2002 verschenen in de maanduitgave "FEL-Gekleurd" van TNO-FEL ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan en in 2007 geactualiseerd tijdens het 80-jarig bestaan. 

Het museumteam: Nico de Brieder, Geert Heebels, Aad van der Voort    

 


     


Museum logo