[TNO-logo]
Museum logo

MUSEUM "WAALSDORP"

Eindsnelheidsmeter (1972)

 

Dit apparaat bepaalt projectielsnelheden op de plaats van een denkbeeldig doel, op grote afstand van het kanon. De spreiding van de projectielen op deze afstand is groot. Het systeem is daarom ontworpen met een groot detectieveld. Deze inrichting werd in 1972 aan de Commissie van Proefneming van de Koninklijke Landmacht overgedragen.

Het apparaat bestaat uit twee optische eenheden (1), die ieder drie optische detectoren met aaneensluitende waaiervormige detectievelden bevatten en een versterkereenheid (2).

De drie optische detectoren per eenheid zijn noodzakelijk om een detectiebundel te verkrijgen van ca. 90 openingshoek. De twee optische eenheden zijn voorzien van richtmiddelen, waardoor de twee detectiebundels evenwijdig te stellen zijn. Met de eenheden op een onderlinge afstand van b.v. 20 meter worden met twee tijdintervalmeters (counter t1 en t2) de vluchttijden van het projectiel gemeten (zie schematische voorstelling).

De PRICO (printout converter) voert de meetgegevens toe aan een telex. Uit de meetgegevens kan de projectielsnelheid worden bepaald.


Opzet eindsnelheidsmetingen


Het interieur van de meetwagen
voor de optische meetsystemen
met linksboven de versterker-eenheid
van de eindsnelheidsmeter.
Rechts het print-out converterrek (PRICO4)
met de counters ofwel de tijdintervalmeters

 

Klik op de foto's voor
een grotere afbeelding

     


Museum logo