[TNO-logo]
Museum logo

MUSEUM "WAALSDORP"

Elektronische Tijdintervalmeters (1950 - 1970)

 

De komst van digitale technieken in de ontwikkeling van tellers opende een nieuwe mogelijkheid voor nauwkeurige metingen in verschillende onderzoeksgebieden. Dit betrof in het bijzonder de bepaling van frequentie of tijdinterval tussen twee opeenvolgende gebeurtenissen. Omdat commerciële apparatuur aanvankelijk niet beschikbaar was en/of niet aan militaire eisen voldeed, ontwikkelde het Physisch Laboratorium tussen 1950 en 1970 drie generaties tijdintervalmeters voor de Commissie van Proefneming van de Koninklijke Landmacht.

Deze meters werden gebruikt bij meting van vluchttijden en bij de bepaling van de snelheid van projectielen.

Meter met buizen

Dit apparaat van 1950 bepaald het tijdinterval in eenheden van 1 microseconde tot maximaal 1 seconde. De uitlezing is uitgevoerd met neon-lampjes.

Meter met transistoren

Dit model, in 1962 in gebruik genomen, meet in eenheden van 1, 10 of 100 microseconden gedurende respectievelijk 1, 10 of 100 seconden. De uitlezing is uitgevoerd met digivisers, dat zijn draaispoelmeter met getallenschijf 0 t/m 9, waarvan één cijfer wordt geprojecteerd op een matglas.

Meter met geïntegreerde schakelingen

Deze meter was in gebruik vanaf 1970. Tijdseenheden 0,1, 1 of 10 microseconde gedurende respectievelijk 1, 10 of 100 seconden. De uitlezing was met gasontladings-cijferbuizen.

 


Meter met buizen

 


Meter met
transistoren

 


Meter met geïntegreerde schakelingen

(klik op de foto's voor een
grotere afbeelding)

     


Museum logo