[TNO-logo]
Museum logo

O26, de PP console editor

De O26 console editor had de volgende keyboard functies volgens een recent gevonden uitdraai.
Let wel, de PP van 4096 instructiewoorden voert al deze functies uit op een file die in het centrale geheugen staat.


Museum logo