[TNO-logo]
Museum logo

De periode 1983 - 1986:
Dual-state werken met NOS/VE

Medio 1985 werd besloten om proeven te nemen met het nieuwe, virtuele operating systeem NOS/VE (Network Operating System/Virtual Environment).
NOS/VE was een operating systeem dat gebaseerd was op virtuele geheugentechnieken, waarbij niet alleen het geheugen, doch ook iedere file "virtueel" benaderd werd. De basis voor NOS/VE is gezamenlijk ontwikkeld door NCR en CDC. NCR besloot zich halverwege de ontwikkeling toe te gaan leggen op een andere markt en stapte uit het project. NOS/VE werd ontwikkeld in de programmeertaal Pascal 1 - later omgedoopt tot CYBIL (CYBER Implementation Language) - een systeemprogrammeringsgericht derivaat van Pascal.

In augustus 1985 werd NOS/VE op de CYBER 170-835 geïnstalleerd. Daarmee werd voor het eerst werkelijk gebruik gemaakt van de "native" hardware-instructies van het systeem. Wij waren daarmee een van de eerste rekencentra die de combinatie NOS/BE - NOS/VE (dual-state) in één systeem operationeel draaiden. Bij het installeren liepen wij natuurlijk tegen de bekende 63 character set problemen op. Ook genereerde NOS/VE standaard jobnamen onder NOS/BE die in conflict kwamen met de door ons gebouwde beveiligingscode. Aan NOS/BE-zijde en in de interfacesoftware waren vele aanpassingen nodig. Omdat NOS/VE voornamelijk bestond uit binair uitvoerbare code ('executables'), konden wij de meeste fouten niet herstellen. Hierdoor liep de hoeveelheid PSR's sterk op.

Dual-state plotten

De eerste NOS/VE gebruikers hadden al snel behoefte aan het gebruik van de Calcomp 1051 plotter onder NOS/VE. Nu gaf de dual-state software de mogelijkheid om vanuit NOS/VE een batchjob onder NOS/BE op te starten, een zogenaamde Interstate-job. Omdat de plotbibliotheek de plotter met "laag niveau" stuurcodes aanstuurde welke in een complex assemblerprogramma in de 60-bit woorden gepakt werden, leek het een grote klus om de programmatuur onder NOS/VE aan het draaien te krijgen. De beste ideeën komen echter als je er niet bewust over nadenkt. Tijdens een weekeinde werd een zeer simpele oplossing bedacht: converteer de basis plotbibliotheek niet naar NOS/VE, maar sla de reeks aanroepen van de basisplotbibliotheek op ! Een tiental simpele Fortran routines van ieder enkele regels werd geschreven, die ieder een routinenummer gevolgd door een kopie van de parameters in een ASCII-file bijschreven. De PLTCLOSE-aanroep voegde aan deze file enkele stuurcommando's toe en startte de file als batchjob onder NOS/BE. Daar interpreteerde een twee pagina's groot programma de overgestuurde file en riep de echte plotroutines uit de Calcomp bibliotheek aan. De oplossing was zo simpel, dat binnen een halve dag de eerste plotprogramma's onder NOS/VE draaiden ! Later meer over deze "interpreter".

De aanwezige systeemsoftware

Onder NOS/BE was de volgende systeemsoftware aanwezig:

Onder NOS/VE vanaf augustus 1985:

Brandweerbezoeken

Brandweer Den Haag Met name gedurende deze periode heeft het Laboratorium een goede relatie met de plaatselijke brandweer opgebouwd. Verschillende keren kregen de technici die een correctie aan moest brengen op een printed circuit bord en daarbij de soldeerbout goed lieten roken, belangstellend bezoek van gehelmd gemeentepersoneel omdat het brandalarm onvertraagd doorgemeld werd.Museum logo