[TNO-logo]
Museum logo

De periode 1983 - 1986:
Personal Computing: FEL-TV

IBM PC Door Researchgroep 10 (RG10) werd het gebruik van Personal Computers sterk gestimuleerd. Nu bracht CDC een public domain pakket uit "Remote Micro Facility" (RMF) waarmee IBM PC's aan de CYBER gekoppeld kon worden via een asynchrone lijn. RMF ondersteunde een terminalemulatie alsmede fileoverdracht tussen de PC en de CYBER. Aan de CYBER-kant draaide een in Fortran en Compass (assembler) geschreven pakket.

Eind 1983 werd na een marktanalyse besloten dat geheel TNO Defensieonderzoek op de PC (IBM XT's) gebruik zou gaan maken van Microsoft WORD versie 3.0 onder MS/DOS. Om automatisch versiebeheer te laten plaatsvinden, zouden de documenten centraal op de CYBER worden opgeslagen. Medewerkers van RG10 maakten binaire patches in Word met een binaire editor. De formatteringsopties en andere functietoets functies, die RG10 volgens "te gevaarlijk" voor de gebruiker waren, werden ge"patched" en inactief gemaakt. Helaas was dat niet overal consequent gedaan, waardoor vele klachten ontstonden van gebruikers die in een achterhoek van WORD verzeilden en de weg terug nooit meer opkonden. Hierdoor ging veel tikwerk verloren. Bij het laden van een document of het "saven" werd de file als tijdelijke file opgeslagen en vervolgens overgestuurd naar de CYBER. Ging in deze procedure ook maar iets mis, dan was de gebruiker al zijn werk kwijt. De combinatie van WORD en Remote Micro Facility (RMF) heette FEL-TV, een "productnaam" die vooruit liep op de uiteindelijke naam van het nieuwe Laboratorium.

Late werkers konden bij het wegschrijven naar de CYBER voor de verrassing komen te staan, dat de interactieve toegang om 18.00 uur "uit de lucht" ging. FEL-TV was dan zo vriendelijk om het net ingetypte rapport weg te gooien. Ook kon de PC spontaan gaan hangen, iets waarbij alleen een RBR oplossing bracht. RBR is de afkorting voor "red button reset", de aan/uit-schakelaar...

FEL-TV beloofde "What-you-see-is-what-you-get (WYSIWYG)", doch vaak kreeg je nooit dat terug wat je gezien had....

Ondanks de kinderziekten kwam een veel snellere documentstroom op gang. Rapporten werden aangemaakt op Daisy-wiel printers. Deze waren echter ontworpen voor af en toe een briefje en niet voor het tien uur per dag afdrukken van de dikke TNO (concept)rapporten. Al snel werd overgegaan tot de aanschaf van een "heavy-duty" C.Itoh 300-printer. Hiervoor moest een aparte printerdriver ontwikkeld worden die de Nederlandse "ij", griekse en andere speciale tekens kon afdrukken.

Confi of secret

Confiture of confidentieel? De Computergroep kreeg veel klachten van FEL-TV gebruikers die ineens moesten tekenen voor een confidentieel of geheim stuk dat aangemaakt was vanuit FEL-TV terwijl zij zich dat niet bewust waren. Het werd zelfs een onderwerp voor de stafvergadering. Het bleek dat de vele procedures rond FEL-TV keken naar het voorkomen van de strings "secret", "confi" en "geheim". Woorden als "confiture" (in de bestellijst voor het bedrijfsrestaurant), "secretaresse" en "configuratie" triggerden echter ook de speciale verwerkingsprocedures voor gevoelige documenten.Museum logo