[TNO-logo]
Museum logo

De periode 1983 - 1986:
Het computerbeheer

De fusie tussen het LEOK en het Physisch Laboratorium (PhL) op 1 december 1984 tot het TNO Fysisch en Elektronisch Laboratorium (TNO-FEL) had ook gevolgen voor de organisatie van het computerbeheer. De Computergroep van het Physisch Laboratorium werd opgesplitst en samengevoegd met de computerbeheersgroep van het LEOK. De groep Computers&Instrumenten (C&I) binnen de Bedrijfstechnische Stafafdeling werd verantwoordelijk voor de dagelijkse operaties van de systemen en het netwerk.
Binnen Divisie 2 - Systeemontwikkeling en Informatietechnologie werden de systeemprogrammeurs van LEOK en PhL ondergebracht in de sectie "Beheer en Support" bij groep 2.4 "Computerarchitectuur en Dataverwerking". Een klein jaar later werden de systeemprogrammeringsactiviteiten en een Software Service Desk (SSD) apart ondergebracht in de groep "Systeemmanagement en Support (SMS)".Museum logo