[TNO-logo]
Museum logo

De periode 1983 - 1986:
Nieuwe computerruimte; einde ponskaartentijdperk

In februari 1984 kon in de nieuwbouw van het TNO FEL (tegenwoordig TNO locatie Den Haag Waalsdorp) de nieuwe computerruimte betrokken worden. Omdat wij van de ponskaartverwerking af wilden, werd de ponskaartlezer op 1 januari 1984 buiten gebruik gesteld. De laatste gebruikers van de kaartlezer was Systeemprogrammering. Systeemprogrammering had voor de programmatuurinstallaties, die twee tot drie keer per jaar plaatsvonden, een honderdtal kleine kaartjobs. Het opbergen van kaarten was handzamer dan het opbergen in vele files op het systeem. Om dit probleem op te lossen werd het "indirect permanent file"-systeem van de Universiteit van Adelaide geïnstalleerd. De oplettende lezer heeft inmiddels kunnen constateren, dat het veelvuldig gebruik van "public domain" software op TNO FEL al sinds het begin van de jaren zeventig plaats heeft.

Tijdens de bouw van de nieuwe voorvleugel van TNO locatie Den Haag Waalsdorp, was de nieuwbouw verboden gebied. Het ontwerp van de nieuwe computerruimte was alleen op een plattegrond bekeken. Een maand voor de verhuizing werd er daardoor pas laat een groot probleem ontdekt: er was geen waterkoeling voor de CYBER beschikbaar. Sterker nog, er stond een luchtkoelingssysteem dat rekening hield met een maximaal gevulde computerruimte met twee "hete" CYBERs, een groot aantal PDP's en VAXen en randapparatuur. Inclusief een veiligheidsfactor was er na het aanbrengen van waterkoeling sprake van een overcapaciteit aan luchtkoeling en -circulatie met een factor 5. Voordeel was dat er nauwelijks een luchtstroom voelbaar was.Museum logo