[TNO-logo]
Museum logo

De periode 1986 - 1990:
De Control Data CYBER 840A

Installatie en acceptatie

CYBER 840A installatie
Een kleine 'aanpassing' in de computerruimte

In het voorjaar 1986 werd door het Laboratorium volop onderhandeld over het vervangen van de CDC CYBER 170-835 door een CDC CYBER 840A.
De installatie van de CYBER 840A vond begin oktober 1986 plaats. De demontage van de CYBER 170-835 startte op vrijdag 3 oktober om 8.00 uur. Om 14.00 uur startte het in elkaar zetten van de CYBER 840A. In het weekeinde werd het systeem getest en op dinsdag 7 oktober vonden de formele functietesten plaats. Een maand later werd het systeem, na een bedrijfstest, geaccepteerd.


CYBER 840

input/output unit (IOU) CYBER 840 CPU

Enkele dagen na de installatie ontving het laboratorium enkele technici van de Koninklijke Marine. Deze specificeerden altijd dat kabelbomen om de vijftien centimeter vastgezet moesten worden. Groot was hun verbazing om een tien centimeter dik pakket met vele honderden dunne coax-kabels te zien, die de verschillende delen van de CYBER-CPU met elkaar verbonden. Dat het systeem onmiddelllijk werkte na het transport per vliegtuig vanuit Minnesota en de reis per vrachtwagen, was voor hun onbegrijpelijk !
De gemiddelde CPU-bezettingsgraad van de CYBER 840A bedroeg in de jaren 1988 en 1989 ruim 55%.

De totale CYBER 840A-systeemconfiguratie bestond uit: CYBER 840A CPU chips op koelleiding gemonteerd

Een en ander wordt weergegeven in het ingescande configuratieplaatje van 12 april 1988.

Onder NOS/VE werden een aantal jobklassen gedefinieerd die ieder een andere "service"-definitie hadden: aantal draaiende jobs, prioriteiten, maximum CPU-tijd, maximum time-slice.

CYBER 840 secundair koelcircuit
CYBER 840A wisselaar primaire en secundaire koelingMuseum logo