[TNO-logo]
Museum logo

De periode 1989 - 1994:
De CONVEX C230 mini-supercomputer

HP PA-RISC chip as was used in Convex series 3 systems;

the C2xx had proprietary chips De installatie en acceptatie van de Convex vonden plaats op 1 november 1989. De Convex C220 had twee CPU's. Iedere CPU had een pieksnelheid van 50 MFLOPs. Door parallellisatie konden de CPU's gezamenlijk aan één job gezet worden, waardoor de doorlooptijd verkort werd. Het systeemgeheugen was 256 Mbyte groot. Na een jaar werd de Convex uitgebreid met de derde CPU tot een CONVEX C230. Gelijktijdig werden twee extra schijven geïnstalleerd. In het totaal werd 6 GB aan schijfruimte geïnstalleerd, die via vier controllers "striped" benaderbaar waren.

Op 7 maart 1991 werd het ConvexOS/Secure besturingssysteem geïnstalleerd. Het FEL was hiervoor volgens afspraak ß-testsite en rapporteerde daarover. Een aantal security-problemen met dit systeem werd door ons ter correctie voorgelegd. Daarbij kwam sterk het cultuurverschil naar voren tussen Europees denken en het Amerikaanse denken. Beveiligingsproblemen die door ons geconstateerd werden aan de netwerkinterface (telnet, ftp) werden niet opgelost. Dit omdat het Trusted Computer System Evaluation Criteria (TCSEC) C2-beveiligingsniveau alleen een batchomgeving vereiste. In onze denkwijze vonden wij dat het probleem "in de geest van" een betere beveiliging ook in een niet-formele "beveiligingsklasse-omgeving" werd opgelost.
Overigens is het ftp-beveiligingsgat lang stil gehouden en pas begin 1998 aan de Internet Engineering Task Force (IETF) aangeboden.

Convex C220 CPU
De CONVEX C220 mini-supercomputer met 2 CPU's;
later uitgebreid tot een C230 met drie CPU's.

Uiteindelijk werd in september 1992 deze veilige(r) versie van het Unix besturingssysteem formeel geaccepteerd. In oktober 1992 werd tijdens de Europese Convex gebruikersconferentie te Hamburg door het FEL een presentatie over beveiliging en ConvexOS/Secure gegeven.

Het gebruik van de Convex C230

Convex C230 CPU Gedurende de gehele lease-periode tot november 1994 is de Convex een zeer goed bezet systeem geweest. De gemiddelde bezettingsgraad over vijf jaar (365 dagen*24 uur) bedroeg 58.5%, de gemiddelde bezettingsgraad overdag bedroeg 63.8%. Er waren perioden bij dat het systeem gedurende enkele maanden voor de volle 100% bezet was. De researchgroepen van het PML genereerden veel werk voor de Convex, inclusief achtergrondsimulaties.Museum logo