[TNO-logo]
Museum logo

De periode 1989 - 1994:
Gedistribueerde Simulaties

Begin 1994 werd besloten dat het FEL de Distributed Interactive Simulation demonstraties tijdens de in april te houden ITEC-tentoonstelling zou coördineren en technisch zou begeleiden. Voor de groep Apparatuur en IT-Voorzieningen betekende dat de inzet van netwerkkennis en Unix-expertise. Gezien de onzekerheden voor wat betreft de benodigde bandbreedte en het aantal internationale verbindingen werd besloten om ISDN toe te passen. Ondanks een andere eerste indruk, bleek dit ook voor de PTT moeizamer te zijn dan gedacht. Uiteindelijk nam alleen NLR op afstand deel aan het succesvolle gebeuren.

Gebaseerd op deze ervaringen werd door AITV en later ook het DIS-project snel ISDN-apparatuur aangeschaft voor het relatief eenvoudig leggen van "hoge-snelheids"-verbindingen tussen verschillende locaties als DERA Chertsey, Engeland (later QinitiQ) en de Amerikaanse Navy te Orlando, Florida (november 1994).

Tijdens de ITEC'1995 werd middels ISDN gekoppeld met de US Army basis te Ramstein, Duitsland. Daar werd gekoppeld met het DSInet. Via DSInet brachten we een koppeling tot stand met Orlando, Florida. Andere koppelingen betroffen DERA Farnborough, TTSL, NLR Amsterdam, TNO-TM en de RAI (Networking event).

En nu verder...

Hiermee is de beschrijving van historische ontwikkeling "Van Ponsband, Ponskaart tot Virtueel Netwerk" op het TNO-FEL voorlopig ten einde. De beveiliging van computersystemen is sinds onze inspanningen eind 70-er jaren er alleen maar complexer op geworden. Parallelle processing met de CYBER Peripheral Processors in 1975 is geëvolueerd tot gedistribueerde applicaties die zich over meer landen uitstrekken en netwerkbreed "rekenen" met eenzelfde complexiteit aan timing-problemen. Communicatieproblemen met 110 baud modems zijn geëvolueerd tot het onder de knie krijgen van ISDN-apparatuur.

Ondanks de grote snelheidswinst en de vele factoren grotere gegevensopslagmogelijkheden, herhaalt de historie zich, zij het binnen een gewijzigde technologische context. Ook de komende periode zal technologische uitdagingen en ontwikkelingen op IT- en communicatiegebied brengen, die in de toekomst voor de FEL-historie vastgelegd zullen worden.

Eric Luiijf
Februari 1998Museum logo