[TNO-logo]
Museum logo

MUSEUM "WAALSDORP"

De situatie in 1927

  In het begin van de 20e eeuw bestond radiocommunicatie alleen uit "draadloze" telegrafie. Vonkzender tot 2 kW op schepen werkten op golflengten (zoals de toenmalige eenheid was) tussen 300 en 600 meter. Stations op het vasteland tot 400 kW gebruikten steeds langere golven tot 18 km overeenkomstig toenemende te overbruggen afstand, erop vertrouwend dat het voortplantingspad het gebogen aardoppervlak volgde. Deze lange afstandstations gebruikten zware roterende generatoren en omvangrijke afgestemde antenne systemen.

Deze situatie was drastisch veranderd toen het Meetgebouw in 1927 werd opgericht. De ontwikkeling van de vacuüm triode-lamp had geresulteerd in een ander type van golfopwekking die modulatie van de zender en versterking in de vroege 20-er jaren ("transatlantische tests") van de vorige eeuw met relatief laag vermogen op golflengten onder 300 m, had het bestaan aangetoond van spiegelende lagen rond de aarde en dag/nacht verschillen in de overdracht. Aldus was de "draadloze" begonnen met de ontwikkeling van zowel commercieel als publieke (omroep) diensten, inclusief spraak- en muziek-transmissie op korte golflengte tot enkele tientallen meters die kleinere antennesystemen en sterk gereduceerde vermogens vereisten. Wat betreft ontvangers werd de gelijkspanningsanode-batterij geleidelijk vervangen door gelijkgerichte wisselspanning en verscheen de indirect verhitte triode voor wisselspanningsvoeding juist aan de horizon. De eerste tetroden werd geïntroduceerd die gevolgd zou worden in de volgende jaren door meer rooster- en meer functiebuizen, aangepast aan verfijndere ontvangerschakelingen. De groeiende belangstelling, aanvankelijk wederom van alleen amateurs voor golflengten korter dan tien meter wordt behandeld in "ultrakorte golven in de dertiger jaren".

 

Kootwijk
Zender Kootwijk radio ca.1918 van telegrafie met Nederlands Oost-Indië, golflengte 17 km (17,6  kHz)
vermogen 400 kW
(volledige weergave 66 KB)

PCJJ 1927
Experimentele zender PCJJ 1927 van telefonie met Nederlands Oost-Indië, golflengte 30,2 m (9,936 MHz), vermogen 25 kW
(volledige weergave 159 KB).
Meer informatie over de PCJJ is te vinden bij het Vederfonds.

Amateurontvanger Amateurontvanger met wisselstroomvoeding 1926 van lange en middengolf.
(volledige weergave 58 KB)

     


Museum logo