[TNO-logo]
Museum logo

MUSEUM "WAALSDORP"

Geschiedenis en doel van de verzameling

 

De voorwerpen in dit museum zijn hoofdzakelijk technische producten, ontworpen voor militaire doeleinden. Verder worden daarbij laboratoriumuitrustingen en andere objecten van historisch belang getoond.
Deze voorwerpen zijn afkomstig van het Physisch Laboratorium TNO en het Laboratorium voor Electronische Ontwikkelingen voor de krijgsmacht (LEOK), die beiden voorgangers waren van het TNO Fysisch en Elektronisch Laboratorium (TNO-FEL). Zoals te verwachten hebben de meeste voorwerpen een experimenteel karakter.
Andere objecten zijn afkomstig uit de collectie van prof. van Soest, die aan het begin stond van de research voor defensie doeleinden in Waalsdorp in 1927. Zijn verzameling betreft de periode 1927 tot 1940.

Veel van het materiaal uit dit tijdvak werd opzettelijk vernietigd na de invasie van Nederland door de Nazi's in mei 1940.
Sindsdien is er niet meer methodisch verzameld. Bovendien is de verhuizing van het Physisch Laboratorium TNO in 1967 naar het huidige TNO gebouw locatie Den Haag/Waalsdorp gepaard gegaan met de verdwijning van oud materiaal. Desalniettemin kwamen rond 1977 vele oude voorwerpen (en zelfs enkele van vòòr 1940) te voorschijn toen het Physisch Laboratorium TNO een overzichtstentoonstelling organiseerde ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan. Deze gebeurtenis vormde het begin van het permanent tentoonstellen van gerealiseerde hardware, demonstratie en/of prototypes.
Enkele objecten van het LEOK werden toegevoegd in 1984 toen het Physisch Laboratorium TNO en het LEOK (toen ook TNO) werden samengevoegd tot het Fysisch en Elektronisch Laboratorium TNO (FEL-TNO; later TNO-FEL en tegenwoordig TNO locatie Den Haag Waalsdorp), dat per 1 januari opging in het kerngebied TNO Defensie en Veiligheid.
Dit alles leidde tot een historisch overzicht, hoewel er wel enkele aanzienlijke hiaten zijn, veroorzaakt door bijvoorbeeld het ontbreken van apparatuur.

Museum "Waalsdorp" vervult een "Public Relations" functie ten behoeve van TNO locatie Den Haag/Waalsdorp en is geopend op verzoek, maar is niet voor het publiek toegankelijk.

 

[Prof. J.L. van Soest 1898-1983]
Prof. J.L. van Soest 1898-1983

     


Museum logo