[TNO-logo]
Museum logo

MUSEUM "WAALSDORP"

Meteorograaf

 

Atmosferische gegevens zijn van groot militair belang voor bijvoorbeeld grondartillerie en vliegtuigmissies. Omdat de Militaire Weervoorspelling Dienst hetzelfde laboratorium deelde met het Meetgebouw (de naam voor het onderkomen van de commissie van Physische Strijdmiddelen) kan dit de oorzaak zijn geweest voor een opdracht in 1934 en de daaruit volgende ontwikkelingen. Gevraagd werd een zo licht mogelijke constructie voor onder een weerballon, dat een radiosignaal Morse gecodeerd zou kunnen uitzenden met de gegevens van drie meteoinstrumenten die de Russische onderzoeker Moltchanoff (1928) ook al gebruikte.
Vergelijking met meer dan tien buitenlandse ontwerpen uit die tijd laat zien dat het eigen eindmodel een ingenieuze combinatie vormde van een stevig mechanisch gestuurd aftastsysteem met bijbehorende Morsecodering voor drie elektronische zendersignalen.Van het verticale stijgen van de ballon werd aanvankelijk gebruik gemaakt om een propeller in beweging te brengen, die het coderingsmechanisme zou aandrijven. Deze aandrijving bleek onbetrouwbaar mede door het hoge extra gewicht van de propeller en werd daarom vervangen door een elektromotortje.

Het telkens herzien van de eisen en het geschikt maken voor civiel gebruik vertraagde de ontwikkeling. Het meettoestel zelf, de meteorograaf, hing tussen gespannen draden. De draden direct onder de ballon fungeerden als antenne voor de elektronische zender. De accu voor de elektromotor en de zender hing aan de draden onder de meteorograaf. De accu was met kurk bedekt tegen lage temperaturen en was daarmee ook enigszins beschermd tegen de val bij het terugkomen op aarde. De meteorograaf had een gegolfde metalen omhulling ter bescherming van de instrumenten tegen regen en directe zonnestraling. Tussen eind 1939 en mei 1940 werden er ongeveer honderd meteorografen industrieel vervaardigd.

Meer informatie wordt gegeven onder technische details.

 

Weerballon, samenstelling
Weerballon, samenstelling
(volledige weergave 30 KB)

Meteorograaf
Meteorograaf, interieur en buitenomhulling
(volledige weergave 20 KB)

Meting van ontstekingsruis aan vleugelloos vliegtuig
Lancering van een ballon met meteorograaf
(volledige weergave 37 KB)

     


Museum logo