Ballistische meetinrichtingen: eindsnelheidsmeter (1972)

Eindsnelheidsmeter (1972)

Dit meetapparaat bepaalt projectielsnelheden op de plaats van een denkbeeldig doel op grote afstand van het kanon. De spreiding van de projectielen op deze afstand is groot. Het systeem is daarom ontworpen met een groot detectieveld. Deze meetinrichting werd in 1972 aan de Commissie van Proefneming van de Koninklijke Landmacht overgedragen.

Het meetapparaat bestaat uit twee optische eenheden, die ieder drie optische detectoren met aaneensluitende waaiervormige detectievelden bevatten, en een versterkereenheid. De drie optische detectoren per eenheid zijn noodzakelijk om een detectiebundel te verkrijgen van ca. 90° openingshoek. De twee optische eenheden zijn voorzien van richtmiddelen, waardoor de twee detectiebundels evenwijdig te stellen zijn. Met de eenheden op een onderlinge afstand van bijvoorbeeld 20 meter worden met twee tijdintervalmeters (counters t1 en t2) de vluchttijden van het projectiel gemeten (zie schematische voorstelling).

Ballistische eindsnelheidsmeter (1972)
Ballistische eindsnelheidsmeter (1972)

De PRICO (printout converter) voert de meetgegevens toe aan een telex. Uit de meetgegevens kan de projectielsnelheid worden bepaald.

Schematische opzet van de eindsnelheidsmetingen
Schematische opzet van de eindsnelheidsmetingen

 

Een van de eindsnelheidsmeterdetectoren werd in juli 1979 te Petten geraakt door een 25 mm projectiel
Een van de eindsnelheidsmeterdetectoren werd in juli 1979 te Petten geraakt door een 25 mm projectiel

 

Stuureenheid eindsnelheidsmeter
Stuureenheid eindsnelheidsmeter

Het interieur van de meetwagen voor de optische meetsystemen met linksboven de versterkereenheid van de eindsnelheidsmeter. Rechts het print-out converterrek (PRICO4) met de counters of te wel de tijdintervalmeters
Het interieur van de meetwagen voor de optische meetsystemen met linksboven de versterkereenheid van de eindsnelheidsmeter. Rechts het print-out converterrek (PRICO4) met de counters of te wel de tijdintervalmeters

&nbp;