Ballistische meetinrichtingen: tijdintervalmeters (1950 – 1970)

Elektronische tijdintervalmeters (1950 – 1970)

De komst van digitale technieken in de ontwikkeling van tellers opende een nieuwe mogelijkheid voor nauwkeurige metingen in verschillende onderzoeksgebieden. Dit betrof in het bijzonder de bepaling van frequentie of tijdinterval tussen twee opeenvolgende gebeurtenissen. Omdat commerciële apparatuur aanvankelijk niet beschikbaar was en/of niet aan militaire eisen voldeed, ontwikkelde het Physisch Laboratorium TNO tussen 1950 en 1970 drie generaties tijdintervalmeters voor de Commissie van Proefneming van de Koninklijke Landmacht. Deze meters werden gebruikt bij meting van vluchttijden en bij de bepaling van de snelheid van projectielen.

Tijdintervalmeter met buizen

Tijdintervalmeter met buizen (1950)
Tijdintervalmeter met buizen (1950)

Dit apparaat uit 1950 bepaalt het tijdinterval in eenheden van 1 microseconde tot maximaal 1 seconde. De uitlezing is uitgevoerd met neon-lampjes.

Tijdintervalmeter met transistoren

Dit model, in 1962 in gebruik genomen, meet in eenheden van 1, 10 of 100 microseconden gedurende respectievelijk 1, 10 of 100 seconden. De uitlezing is uitgevoerd met digivisors, dat zijn draaispoelmeters met getallenschijf 0 t/m 9, waarvan één cijfer wordt geprojecteerd op een matglas. [zie ook E.A.C Digivisor Mark.2]

Tijdintervalmeter met transistoren (1962)
Tijdintervalmeter met transistoren (1962)

Tijdintervalmeter met geïntegreerde schakelingen

Deze tijdintervalmeter was in gebruik vanaf 1970. Tijdseenheden 0,1, 1 of 10 microseconde gedurende respectievelijk 1, 10 of 100 seconden. De uitlezing was met gasontladings-cijferbuizen.

Tijdintervalmeter met geïntegreerde schakelingen (1970)
Tijdintervalmeter met geïntegreerde schakelingen (1970)

Fotocelkoppen

Voor het starten en stoppen van tijdintervalmeters zijn foto-elektrische detectoren (fotocelkoppen) ontwikkeld. Twee van die detectoren detecteren de langskomende projectielen en geven dat door aan een tijdintervalmeter.

Fotocelkop. De kop heeft vele instelmogelijkheden van de waaiervormige detectiebundel: spleetbreedte, spleetlengte en met een zoomobjectief spleethoogte-instelling
Fotocelkop. De kop heeft vele instelmogelijkheden van de waaiervormige detectiebundel: spleetbreedte, spleetlengte en met een zoomobjectief de spleethoogte-instelling

 

Geopende fotocelkop
Geopende fotocelkop

 

Meetramen voor projectielen; onder de ramen verschillende ballistische meetinstrumenten. De op vaste afstanden staande ramen bevatten ieder een een-winding spoel die gemagnetiseerde projectielen detecteerden.
Meetramen voor projectielen; onder de ramen verschillende ballistische meetinstrumenten. De op vaste afstanden staande ramen bevatten ieder een een-winding spoel die de onder door vliegende gemagnetiseerde projectielen detecteerden.