Ballistische meetinrichtingen: ponsbandconverter (1969)

Ponsbandconverter POCON (1969)

Omdat de Commissie van Proefneming van de Koninklijke Landmacht overging op automatische gegevensverwerking was het noodzakelijk de meetgegevens, zoals projectielvluchttijden, projectielsnelheden, vuursnelheden en de gasdrukken in de verbrandingskamer van een kanon op een informatiedrager vast te leggen. Op het Physisch Laboratorium TNO zijn hiervoor in 1969 de POCONs, die de gemeten ballistische gegevens vastleggen in ponsband, gebouwd.

Ponsbandconverter POCON voor vastleggen meetdata
Ponsbandconverter POCON voor vastleggen meetdata