Ballistische meetinrichtingen: vonkenflitscamera (1974)

Vonkenflitscamera (1974)

Het vonkenflitssysteem werd omstreeks 1974 ontworpen voor de Commissie van Proefneming van de Koninklijke Landmacht om projectielen in de vlucht te kunnen fotograferen. In het bijgaande schema wordt de werking weergegeven. De camera C, de flitser F en de halfdoorlatende spiegel 50/50 vormen één geheel. De flitser F met een brondiameter van 1 millimeter heeft een spiegelbeeld midden op de lens van de camera. Als hij flitst, lijkt het dus alsof het flitslicht uit de camera komt. Het licht dat door de retroreflector R wordt teruggekaatst komt grotendeels op de cameralens terug.

Principe van de vonkenflitscamera
Principe van de vonkenflitscamera

Tijdens het flitsen is de mechanische sluiter van de camera geopend. Passeert een projectiel in de vlucht (loodrecht op het vlak van de tekening) de camera dan wordt het schaduwbeeld daarvan met het schokgolfpatroon afgebeeld.

Vonkenflitscamera (prototype)
Vonkenflitscamera (prototype)

 

Vonkenflitscamera op statief
Vonkenflitscamera op statief

 

Opname van een APDS-projectiel (Armour-piercing discarding sabot) in de vlucht met de vonkenflits-apparatuur
Opname van een APDS-projectiel (Armour-piercing discarding sabot) in de vlucht met de vonkenflits-apparatuur.

 

Foto van een APDS-sabot - de drager van het projectiel is daar van los gekomen- met de vonkenflits-apparatuur
Foto van een APDS-sabot – de drager van het projectiel is daar van los gekomen – met de vonkenflits-apparatuur.