Ballistische meetinrichtingen: Meetapparaat nabijheidsbuizen MENA (1976)

 

Meetapparaat nabijheidsbuizen MENA (1976)

 
Bij de Koninklijke Landmacht zijn projectielen met nabijheidsbuizen in gebruik die bij de aanschaf lotsgewijs door de CvP worden gekeurd. Nabijheidsbuizen zijn ontstekers gemonteerd op projectielen die bij nadering van een doel de gevechtslading initiëren. Om tijdens afnamekeuringen de goede werking van de nabijheidsbuizen gemonteerd op projectielen in de vlucht te kunnen controleren heeft het LEOK een MEetapparaat “NAbijheidsbuizen” (= MENA) ontwikkeld. MENA is in 1976 door de CvP in gebruik genomen. MENA is een speciale radio-ontvanger die het uitgezonden signaal van een nabijheidsbuis tijdens de vlucht ontvangt en registreert.

Meetapparaat nabijheidsbuizen (MENA): Het schot startte de meting. Met een radio-antenne werd het gedrag van het projectiel gevolgd. De detonatie werd met infrarood gemeten.
Meetapparaat nabijheidsbuizen (MENA): Het schot startte de meting. Met een radio-antenne werd het gedrag van het projectiel gevolgd. De detonatie werd met infrarood gemeten.

MENA wordt ingezet bij schietproeven met nabijheidsbuizen in projectielen tegen land- en luchtdoelen. MENA zoekt naar het door de nabijheidsbuis uitgezonden signaal, stemt de ontvanger op de frequentie ervan af, registreert de modulatie van het uitgezonden signaal en legt de verschillende tijdstippen zoals inschakeltijd en detonatiemoment van het projectiel en dergelijke vast. De detonatie wordt ook waargenomen door een infrarooddetector. Uit de registraties kan worden vastgesteld of de nabijheidsbuis volgens de specificaties functioneert.

MENA
MENA

 

MENA coherente zenderketen 30 kHz - piekvermogen eindversterker
MENA coherente zenderketen 30 kHz – piekvermogen eindversterker

 

De RF-antenne
De RF-antenne van MENA

 

MENA is gebruikt bij de ontwikkeling van de Philips-USFA (UltraSoneFAbriek) Nieuwe Nabijheidsbuis 169 (NINA) voor brisantgranaten van 120 mm en groter
MENA is gebruikt bij de ontwikkeling van de Philips-USFA (UltraSoneFAbriek) Nieuwe Nabijheidsbuis 169 (NINA) voor brisantgranaten van 120 mm en groter