Ballistische meetinrichtingen: Meetuitrusting snelheid projectiel (1987)

 

MUSP: MeetUitrusting Snelheid Projectiel (1987)

 
Nadat het TNO-FEL in 1984 was opgericht, is van de Materieelsbeproevingsafdeling 1 (MBA1) de opdracht ontvangen om te onderzoeken of het mogelijk is met behulp van optische detectie snelheden te meten van grootkaliber projectielen bij zeer grote overschiethoogte: een 105 mm projectiel op 70 m hoogte. Ten behoeve van het onderzoek werd een twee meter fotobalk gerealiseerd met twee optische detectoren (volgens beproefd principe), die een zo goed mogelijke signaal/ruisverhouding hebben.
Op de gedetecteerde signalen wordt signaalverwerking toegepast waardoor bij een slechte signaal/ruisverhouding betrouwbaar kan worden gedetecteerd. Dit project heeft de naam “MeetUitrusting Snelheid Projectiel” (MUSP) gekregen.

De signalen van de optische detectoren worden als functie van de tijd opgeslagen in het computergeheugen. Deze signalen geven de verduisteringsprofielen van de gepasseerde projectielen weer. Door de tijdafstand tussen de signalen te meten, is de vluchttijd over de meetbasis van de fotobalk bekend. Gegeven de bekende afstand tussen de detectoren is daarmee de vluchtsnelheid te berekenen. Correlatietechniek wordt toegepast om deze vluchttijd vast te stellen. Deze methode kan zeer goed bij slechte signaal/ruis of stoorverhoudingen worden gebruikt, waardoor ook onder moeilijker omstandigheden te meten is.

 

MUSP - de meetuitrusting
MUSP – de meetuitrusting

 

MUSP in gebruik in de meetwagen
MUSP in gebruik – de meetwagen

 

Een 155 mm howitser voor proeven met MUSP
Een 155 mm howitser voor proeven met MUSP