Ballistische meetinrichtingen: Trefferbeeldregistratieapparatuur (1973)

 

Trefferbeeldregistratie (1973)

 
De TRA (TrefferbeeldRegistratieApparatuur) vormt een elektronisch registrerende schietschijf voor grootkaliber projectielen.
Deze apparatuur is in 1973 op het Physisch Laboratorium TNO ontwikkeld ten behoeve van de Commissie van Proefneming van de Koninklijke Landmacht. Uit de hoeken waaronder beide detectoren het projectiel waarnemen en de bekende afstand tussen de detectoren is de positie van het projectiel in het trefvlak af te leiden. De besturingskast zendt deze positie naar de registratiepost, waar deze wordt vastgelegd, samen met het schotnummer (verkregen middels de akoestische detector).

De waarneming van bijvoorbeeld vogels wordt voorkomen door de schokgolfdetector  die de komst van een projectiel aan de besturingskast signaleert.

Naast deze apparatuur heeft het museum nog een bij de TRA horende zend- resp. ontvangantenne, één van de twee kunstlichtbronnen te gebruiken bij onvoldoende daglicht, één van de twee zonnekappen te gebruiken ter voorkoming van zon in de lens, en één van de twee slingerruiten te gebruiken tijdens regen.

Schematische opzet van de eindsnelheidsmetingen
Schematische opzet van de eindsnelheidsmetingen

 

Detectievelden van de TRA-detectoren
Detectievelden van de TRA-detectoren

 

Maquette van de trefferbeeldregistratieapparatuur (TRA) opstelling
Maquette van de trefferbeeldregistratieapparatuur (TRA) opstelling

 

Optische detector met richtkijker
Optische detector met richtkijker

 

Slingerruit te gebruiken bij regen
Slingerruit te gebruiken bij regen

 

Kunstlichtbron voor de TRA
Kunstlichtbron voor de TRA

 

Robuuste microfoon voor detectie van afschieten projectiel
Robuste microfoon voor detectie van het afschieten van een projectiel

 

Besturingskast TRA
Besturingskast TRA

Evaluatie Goalkeeper

De Trefferbeeld RegistratieApparatuur (TRA) werd in 1984 ingezet bij de evaluatie van de Goalkeeper, een kanonsysteem met zeven lopen. Dit geschiedde in het kader van assistentie door TNO aan de Commissie van Proefneming (CvP) bij de Bewapeningsplaatsen van de Koninklijke Marine. Voor de metingen werd de TRA gemodificeerd om de hoge vuursnelheid van 4.200 schoten van 30 mm granaten per minuut te kunnen verwerken. Zo werd er een precieze tijdklok toegevoegd en werd het tijdstip van detectie toegevoegd. Mocht een schot niet gedecteerd zijn, dan valt een ‘gat’ in de opeenvolgende tijdstippen op. Daardoor kan een schot steeds gecorreleerd worden met de juiste van de zeven lopen.
De metingen werden uitgevoerd op het Zeefront van het Marineterrein “Fort Erfprins” te Den Helder. De Goalkeeper stond op het Zeefront en de TRA-detectoren op 350 meter afstand op de zeedijk bij Kaaphoofd. De registraties werden via een radioverbinding overgezonden naar de meetcontainer die vlak achter de Goalkeeper was opgesteld.

Het Goalkeepersysteem
Het Goalkeepersysteem

 

Doel voor de kalibratie van het systeem. Enkelschot treffers van projectielen waren zichtbaar. De plaats van treffen kon worden vergeleken met die in het systeem. Kwamen de trefferbeelden overeen, dan was de TRA goed ingeregeld.
Doel voor de kalibratie van het systeem. Enkelschot treffers van projectielen waren zichtbaar. De plaats van treffen kon worden vergeleken met die in het systeem. Kwamen de trefferbeelden overeen, dan was de TRA goed ingeregeld.

 

TRA meetopstelling voor evaluatie van de Goalkeeper
TRA meetopstelling voor evaluatie van de Goalkeeper