LEOK computerhistorie: Logic Micro Processor (LMP)

 

LEOK’s Logic Micro Processor (LMP)

In 1977 is een microprocessorsysteem ontworpen ten behoeve van het Mech Lua Trainer project (MLT). Hoewel het systeem gedimensioneerd is voor het genoemde project, heeft het systeem een algemener toepassingsgebied.

Het instructierepertoire van het microprocessorsysteem is toegespitst op het parallel uitvoeren van logische bewerkingen (Booleaanse logica) op verschillende verzamelingen van binaire variabelen. In een dataverzameling kunnen maximaal 512 variabelen direct geadresseerd worden. Daarnaast heeft de processor nog enige rekenkundige faciliteiten.
Het toepassingsgebied voor de “Logic Micro Processor” (LMP) ligt vooral bij bet realiseren of simuleren van digitale besturingen, waarbij responsietijden in de ordegrootte van milliseconden zijn toegestaan. Ook is het mogelijk om monostabiele toestanden te genereren door de programmauitvoering te synchroniseren met een extern kloksignaal.
De LMP is gerealiseerd door middel van twee European standard format printed circuit boards (PCB) met gedrukte bedrading (formaat “Euro-6”). Optioneel kan een bedienings- en monitorpaneel, worden aangesloten. Het programmageheugen van de LMP bestaat uit programmeerbare “read only memories” (PROMs of REPROMs).

De LMP tezamen met het bedieningspaneel afgebeeld
De LMP tezamen met het bedieningspaneel afgebeeld
Basisontwerp van de LMP
Basisontwerp van de LMP

Voor het instructierepertoire is een mnemonische assemblertaal gedefinieerd. Programmaopdrachten in deze assemblertaal worden door een cross-assembler op het LEOK-computersysteem in objectcode vertaald. Via een PROM-programmer gekoppeld aan het “host” computersysteem wordt de objectcode in de PROMs ingeschreven en gecontroleerd.

E-PROM programmeerapparatuur
E-PROM programmeerapparatuur