CPhS: Technische sprookjes en nepnieuws in 1924

 

Technische sprookjes en nepnieuws in 1924

 

Elektriciteit was nog nieuw voor het bredere publiek en leidde ook tot nepnieuws. De Minister van Oorlog werd begin jaren twintig van de vorige eeuw door tussenpersonen benaderd om te investeren in “fantastische” uitvindingen die een vijand konden laten afzien van enige oorlog. Destijds fake nieuws. Toch komen sommige van de gesuggereerde resultaten ons bekend voor: laser en navigatiesystemen.
Uit onze archieven:

Behoort bij brief van den Minister van Oorlog dd. 13 Januari 1925, Geheim Litt. C.3
Afschrift

Abschrift.

UEBER DIE DRAHTLOSE ELEKTRISCHE FERNENTSÜNDUNG

In den letsten Jahren sind in vieler Zahl mehrfach wissenschaftliche und unwissenschaftliche Versuche das Problem der drahtlosen elektrischen Fernentsündung angestellt worden. Die zu meiner Kenntnis gelangten Versuche basierten sich lediglich auf der Wirksamkeit der elektrische Luftwellen ohne ihre zwangsweise Führung.
Unter solcher Annahme konnte natürlich schon bei ganz primitiver Betrachtung ein Endsiel nicht erreicht werden.
Der Grundgedanke, die Benutsung eines Lichtkegels, hervorgerufen durch eine hochfrequentierte Lampe in Verbindung eins Starkreflektors sur Brechung der Lichtstrahlen, in einer eigens dazu berechneten und angefertigten Linse, führt zu nachfolgender Fassung.

ZUSAMMENFASSUNG

Entfernung: 50000 m
Primäre Spannung: 110 Volt Drehstrom
Sekundäre Spannung: 9 Millionen Volt Drehstrom
Ich nehme an, das ich das Licht einer Hochfrequenslampe von 2000 Kerzen in den Reflektor leite, und zwar so, dass die Lichtquell nur nach der Zeite den Reflektors hin geöffnet ist. In Reflektor brechen sich die Lichtstrahlen und eilen zu der kontinentaler Lage aufgestellten Linse, die den Zweck erfüllt, im Zentrum ihrer optische Wirksamkeit, die horizontal hereinbrechenden Lichtstrahlen sum Brennpunkt entsprechend, zu brechen.
Dadurch entsteht der Lichtkegel, der, je nach dem in welcher Entfernung das Ziel gesucht wird, einzustellen ist. Es ist bekannt und wissenschaftlich festgelegt, dass die Lichtquellen in Ihrer oberflächigen Bewegsamkeit den Meereswellen entsprechen; und zwar ist der Wellengang kurs nach dem Brechung durch die Linse erheblich höher und verflacht sich nach dem Brennpunkte zu.
Hier was für mich endgültige Lösung der zwangsweisen Führung der Kraftwellen zu suchen.
In der beigefügten Zeichnung [unfortunately not present in our archives] ist der Wellengang der Lichtwellen bildlich dargestellt. lch habe angenommen:

  1. Eine Lichtquelle von 200 Kerzen, die durch den Reflektor auf 80000 Kerzen erhöht wird. Bei 80000 Kerzen Reflektorstärke würden nach der von mir angenommen Linse im Brennpunkt, bei einer Entfernung von 50000 m, eine Brennpunktsiedehitse von ca. 40000 C entstehen.
  2. Ich habe 110 Volt Drohstrom, und zwar genau frequentiert bei einer Niederspannungsfrequens von 22 Perioden. Diese 110 Volt transformiere ich durch einen eigens dafür berechneten Spannungswandler zu 2 Millionen Volt Drehstrom mit einer erhöhten Frequenszahl von 3200 Perioden. Hier leite ich einmal den Stromkreis a l durch x, von da durch ein Verstärkerrelais, von wo aus die Kraftwellen in den ersten Lichtkegel geschleudert werden, und zwar so, dass in den Hochbogen der Lichtwellen eine Kraftwelle zu liegen kommt. Weil durch die immense Lichtstärke an und für sich schon in Lichtkegel die Moleküle in eine transzendentale Bewegung gelangen, so wird die Kraftwelle zwangsweise durch die Bewegung der Moleküle geführt und gelangt somit nicht in die den Luftkegel umgebende Atmosphäre. So ergibt sich, dass, währendden ich bei der drahtlosen Telefonie und drahtlosen Funkentelegrafie von der Sendstelle aus die Wellengrösse sich immer erweitert, das hier die Kraftwelle sich zum Brennpunkt zu im Raums des Lichtkegels verjüngt und im Brennpunkt in eine elektrisch geladene Kugel ausmündet. So hätten mir einmal nun den Brennpunkt des Stromkreises a 1 elektrisch geladen.

Ergebnis: 40000 C mit einer Hochspannung von 2 Millionen Volt geladen.
Der Stromkries a 2, der vom gleichen Transformator speist wird, vollzieht sich in derselben Weise und fliesest durch und in den 2. Lichtkegel, der von der zweiten Sendestation ganz nach Belieben von der ersten entfernt aufgestellt werden kann. Jetzt hat die Einstellung der beiden Brennpunkte auf dass Ziel zu erfolgen, und zwar wird man das am besten durch Nivelliervorrichtungen ermöglichen. Bei den von mir in Betracht gezogenen Daten wird sich die wirksame Funkenlänge bei der Annäherung der beiden Brennpunkte auf ca. 150 cm in Tätigkeit setzen. Hier bilden sie nun zwischen diesen beiden Brennpunkten eine Siede-Ellipse von 2 x 40000° C, elektrisch geladen mit 2 x 2 Millionen Volt, sodass keine Materie der Erde, weder ein Urstoff noch eine künstlich noch so stark gehärtste Panzerplatte der effektiven Wirksamkeit standhalten kann. lm Bruchteil von Sekunden wird alles, was in der wirksamen Funkenlänge zwischen diesen beiden Brennpunkten liegt, restlos aufgelöst.

gez. [illegible]
Ingenieur [illegible]
Schweiz. Dipl.Ingenieur

 
Afschrift van de bij het vorenstaande behoorende toelichting van den tusschenpersoon.
Berlijn 10 Februarie 1924
Markgrafenstr. 181

Aan zijne Excelentie de Minister van Oorlog, Den Haag

Excellentie,

Op Uw schrijven dato 27 December kon ik direkt niet antwoorden, daar 10 de beide ingenieurs – uitvinders, der “Fernzunder” eene vooruitbedongen betaling verlangden en deze heeren mij na geregelde voorschotten wachten lieten. 20 eene andere belangrijke uitvinding intusschen eene gewenschte verbetering had gebracht, nadat met tamelijk groote tusschenpoozen, op bescheiden schaal en met primitieve apparaten, de verwachte gevolgen gaven. Een hierbijliggend exposé (Fern entzunder) geeft zoo goed mogelijk een blik dezer belangrijke uitvinding.

Tot heden is nog met niemand hierover gesproken, behalve de beide uitvinders en een vijftal heeren die met de voorproeven hebben geassisteerd.
Volgens mijne meening heeft deze uitvinding, de Fernzunder doelloos gemaakt. ‘
Bij mijn bezoek op Uw departement had ik reeds met een paar woorden hierover gesproken met Mr. O[…], doch toen was deze uitvinding pas in haar eerste stadium. Sindsdien is er steeds aan gewerkt, en heb ik de heeren finantieel gesteund. De – in mijn vorig schrijven genoemde, zeer belangrijke uitvindingen, zijn die welke hierbij vermeld zijn, I, II en III. ‘t Is mij niet mogelijk, deze zoo gewichtige, voor de defensie te land en te water, -uitvindingen, langer te financieeren, en vraag Uwe Excelentie beleefd om eene leening van 50.000 Mrk. (of van privaat persoon). ‘t Bedrag is niet in eens doch in gedeelte noodig en kan dit Z.Ex. de gezant gestuurd worden, en door Z.Ex., gecontroleerd worden.
Ik ben in staat dit bedrag, na 2 maanden terug te geven, daar ik aan eene Z.Am. staat 200.000 geweren met 200 millioen patronen verkocht heb, af Engeland (met toestemming der Engl. regeering). Ook dit kunt Uwe Excelentie het gezantschap laten onderzoeken en ben bereid alles toe te lichten.
Nadat onzen te demonstreren zaken klaar zijn, staat mij ieder bedrag ter vervoeging.
Daar ik deze aangelegenheid zeer voorzichtig moet behandelen kan ik niet een ieder om financiering vragen.
Ik ben bereid – mits toestemming der Ned. Reg., nadien, in Holland 3 of 4 apparaten te bouwen. De Fernentzunder is als wapen zoo afschrikkend, dat zij oorlog voeren, zoo niet zal voorkomen dan toch zeker beperken. Haar gebruik in luchtschepen en booten is nog treffender.

Gaarne Uw bericht afwachtend, heb ik de eer te zijn, met de meeste hoogachting,

Uwe Ex. dw. dienaar,
(get.) H.A.J. H[…],

Afschrift van de bijlage van de eenbedoelde toelichting.

  1. Nieuw system onderzeeboot, 2-3 en 4000 tons, zonder rad, propeller of roer, snelheid op t’ water 150 K.M, onder water 65 K.M. Inbeslag genomen ruimte voor allen Machinen 3 à 4 M3. Draagvermogen 5 x meer als bestaande.
  2. Nieuw systeem luchtschip, zonder propeller, of roer, of zonder gas, snelheid 550 K.M. per uur, draagvermogen 325 K.Gr. per M2, mogelijk nog meer.
  3. Nieuw systeem stoomboot, 1- 3000 tons (vlootverdelger) snelheid 125 – 150 K.M. per uur, met speciaal motor voor elektrische “Fernentzunder I – II – IlI” hebben t’nieuw ontdekte Ri-spiraal systeem (princip waterhosen, Windhosen) schitterend voldaan bij de proefneming. De meest gewichtige doelen (18) zijn in 23 verschillende landen gepatenteerd en nog in 7 aangemeld. Deze zijn nog geen enkele staat aangeboden. De gepattenteerde deelen kunnen gedeeltelijk ook voor groot industrie in aanmerking komen.
  4. Wegwijzer voor Marine (Zeeschipvaart) Vliegmachinen, Luchtschepen Automobielen, enz.
   Dit vernuft gevonden apparaat regelt zelf de vaart, registreert alles zeer juist zoodat men voor de toekomst in staat is, in donkere nacht, bij ergste mist, onweder en nevel veilig te gaan en de afgelegde weg weder juist terug te vinden on op de te bestemmen plaats juist aankomt of naar afvaartpunt weder terug brengt. Registreert alle afwijkingen en veranderingen, diepte, enz.
   Uitvoerig exposé op patentschriftstuk vermeld.

 

Het fenomeen van Drahtlosen Fernentzündung werd al in 1914 „aan de man gebracht“ !

[Innsbrücker Nachrichten] Samstag den 18. Juli 1914 
Mailand, 18. Juli. Der Ingenieur Ulivi, dessen Erfindung der drahtlosen Fernentzündung von Explosivstoffen Aufsehen erregte, ist mit seiner Verlobten, der Tochter eines Admirals aus Florenz verschwunden, nachdem er seine Apparate demoliert hat. Die Sache ist umso auffälliger, als die Eltern der Braut keine Schwierigkeiten bezüglich ihrer Tochter machten und nur die Bedingung stellten, daß Ulivi eine entscheidende Probe seiner Erfindung ausführe. Diese Probe war nach mehrfachen Aufschüben definitiv auf gestern festgesetzt.