Geschiedenis: Proces-verbaal inventaris Meetgebouw

 

P R O C E S – V E R B A A L 

van overgave en overname van eenige lokalen in het Meetgebouw te WAALSDORP ten behoeve van de Commissie voor Physische Strijdmiddelen.

———-

Op heden den zestienden Maart 1900 acht en twintig zijn, ingevolge machtiging van de Minister van Oorlog van 24 Januari 1928, Ve Afd., No. 9 en van 5 Maart 1928, Geheim Litt.G. 22 door den ondergeteekende,

W.N. B E C K I N G,

Majoor, Eerstaanwezend-Ingenieur te ‘s-GRAVENHAGE, “in gebruik” overgegeven en door den medeondergeteekende,

Professor Jhr. Ir. G.J. E L I A S

Voorzitter der Commissie voor Physische Strijdmiddelen, als zodanig overgenomen:

 1. Het steenen meetgebouw staande in de Vlakte van WAALSDORP. Het gebouw is aangesloten aan het Gemeentelijk electriciteitsnet en aan de drinkwaterinstallatie van het kamp WAALSDORP. Bij elk slot behalve bij die van de luiken behooren twee sleutels.
 2. De volgende losse voorwerpen:
  • een schoolbord met ezel.
  • een papiermand.
  • een Salamanderkachel No. 12 

   Voorbeeld van een Salamanderkachel (met dank aan 't Stokertje)
   Voorbeeld van een Salamanderkachel (met dank aan ‘t Stokertje)
  • een                idem          No. 13
  • een                idem          No. 15
  • een vulkachel modern.
  • drie zwarte kachelplaten,
  • een geëmailleerde kachelplaat.
  • een bureau ministre.
  • een bureaufauteuil.
  • twee eiken stoelen.
  • vier kolenkitten.
  • vier schoppen.
  • vier vuurpoken.
  • tien N. kachelpijp.
  • vier stuks ellebogen.
  • een parapluiebak.
  • een tafelkleed.
  • vier opdraaibare steltafels.
  • twee laboratorium krukken.
  • twee werkplaatskrukken.
  • een hangklok.
  • vijf Helium HG ornamenten.
  • twee schuifpendels.
  • elf vaste pendels.
  • een Horax bureaulamp.
  • een Inventum geyser 8 L.
  • een veiligheidslooplamp.
  • een trapleer.
  • een eiken tafel.
  • twee laboratoriumtafels.
  • twee vurenhouten tafels.
  • een kapstok.
  • een hangspiegel.
  • een instrumentenkast.
  • een gereedschapskist.
  • een kolenkist.

Alles is in goeden staat en voltallig aanwezig. En is van deze overgave en overname dit proces-verbaal in viervoud opgemaakt en onderteekend, ten dag, maand en jaar als boven vermeld.

>>Ondertekeningen<<

Bron:  Archief Van Soest, Museum Waalsdorp