Introductie: Geschiedenis en doel van de verzameling

 

Geschiedenis en doel van de verzameling

 

Prof. J.L. van Soest 1898-1983
Prof. dr.ir. J.L. van Soest (1898-1983)

De voorwerpen in ons museum zijn hoofdzakelijk technische producten, ontworpen voor militaire doeleinden. Verder worden daarbij laboratoriumuitrustingen en andere objecten met een groot experimenteel karakter van historisch belang getoond.
Deze voorwerpen zijn afkomstig van het Meetgebouw (1927-1940), Physisch Laboratorium PTT tot einde van de oorlog. Daarna Physisch Laboratorium van het Ministerie van Oorlog tot eind 1947.  Vanaf 1948  opgesplitst in het Physisch Laboratorium TNO op Waalsdorp, onderdeel van de toenmalige Rijksverdedigingsorganisatie TNO (RVO-TNO),  en het Laboratorium voor Electronische Ontwikkelingen voor de krijgsmacht (LEOK). Beide laboratoria zijn de voorgangers waren van de huidige TNO-locatie Den Haag Waalsdorp. TNO is de Nederlandse Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek. 

Andere objecten zijn afkomstig uit de collectie van prof. dr.ir. van Soest, die in 1927 aan het begin stond van de research voor defensiedoeleinden op Waalsdorp. Zijn verzameling betreft de periode 1927 tot 1940. Veel materiaal uit dat tijdvak werd echter opzettelijk vernietigd tijdens de Duitse invasie in mei 1940.

In de periode tijdens en na de oorlog tot aan 1977 werden objecten niet methodisch verzameld. Bovendien is de verhuizing van het Physisch Laboratorium TNO in 1967 naar het huidige TNO-gebouw locatie Den Haag Waalsdorp gepaard gegaan met de verdwijning van oude voorwerpen en apparatuur. Desalniettemin kwamen rond 1977 vele oude voorwerpen, enkele zelfs van vòòr 1940, tevoorschijn toen het Physisch Laboratorium TNO een overzichtstentoonstelling organiseerde ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan. Deze gebeurtenis vormde het begin van het permanent tentoonstellen van gerealiseerde hardware, demonstratie en/of prototypes. Dit was de aanloop naar het museum.

Een aantal objecten van het LEOK werden aan de museumcollectie toegevoegd in 1984 toen het Physisch Laboratorium TNO en het Laboratorium Elektronische Ontwikkelingen voor de Krijgsmacht (LEOK) -toen ook TNO- werden samengevoegd tot het Fysisch en Elektronisch Laboratorium TNO (FEL-TNO), tegenwoordig TNO-locatie Den Haag Waalsdorp), dat per 1 januari 2017 opging in het kerngebied TNO Defensie en Veiligheid. Dit leidde tot een historisch collectie, hoewel er wel enkele aanzienlijke hiaten zijn, veroorzaakt door bijvoorbeeld het ontbreken van tastbare apparatuur.

Vanaf eind 2018 wordt de collectie geleidelijk uitgebreid met objecten van andere TNO Defensie en Veiligheid’s locaties: het TNO Prins Maurits Laboratorium in Rijswijk/Ypenburg en het TNO Instituut voor Zintuigfysiologie (IZF) en het latere TNO Technische Menskunde (TM) in Soesterberg. Ook zijn een beperkt aantal objecten die elders in TNO laboratoria zijn ontwikkeld, in het museum aanwezig.
Naast het fysieke museum bevat deze website beschrijvingen van een aantal historische militaire en civiele projecten en impactverhalen die minder gekoppeld zijn aan tastbare objecten, zoals historische gebeurtenissen, software en rapporten.

Museum Waalsdorp vervult een public relations-functie ten behoeve van de unit TNO Defensie en Veiligheid. Het museum is in principe alleen op afspraak te bezoeken. Museum Waalsdorp draait volledig op een team van circa tien gedreven gepensioneerde TNO-medewerkers die als vrijwilliger de collectie beheren en beschrijven. Ze voeren ook onderzoek uit naar de historie van de gebruikte techniek en vroegere onderzoeksprojecten van de TNO unit Defensie en Veiligheid en haar voorgangers.
 
Informatie over onder andere het huidige TNO onderzoek en innovaties is te vinden op de website van TNO.
Overige informatie over de geschiedenis van TNO is te vinden op de website van  gepensioneerde medewerkers van TNO, eTNOs.