Geschiedenis: Van Soest en rare adresseringen

 

Rare adresseringen

 
Tot eind jaren ’70 ging alle binnenkomende en uitgaande post van het Laboratorium langs het Hoofd, later de Directeur van het laboratorium.
Van Soest, Hoofd van het Meetgebouw en later Directeur Physisch Laboratorium, verzamelde zorgvuldig alle opmerkelijke adresseringen aan het laboratorium. Sommige verschrijvingen zijn hilarisch. Uit het museumarchief haalden wij de volgende juweeltjes aan benamingen voor het Laboratorium voor Physische Strijdmiddelen, het Physisch Laboratorium en de (latere) Rijksverdedigingsorganisatie (RVO).
Het is eigenlijk verwonderlijk dat sommige brieven uiteindelijk door het laboratorium ontvangen werden.

Het Meetgebouw

 • Neetgebouw
 • Psychisch Meetgebouw

Laboratorium voor Physische Strijdmiddelen

 • Lab. v. Psychische Schrijfmiddelen
 • Lab. voor Physica – Defensie
Een van de archiefbladen
Een van de archiefbladen

Physisch Laboratorium (Defensie/P.T.T.)

 • Psychnisch Laboratorium
 • Phychisch Lab
 • Hoofd v/h Psysisch Laboratorium
 • Psygiologische Lab. vh Departement van Defensie
 • Psygisch Laboratorium
 • Psysich Laboratorium
 • Psyoisch Laboratorium
 • Phys. Lab. Bataafse Petroleum Mij.
 • Psychotechnisch Laboratorium
 • Physotechnisch Laboratorium
 • Physiek Laboratorium Staatsbedrijf der PTT
 • Psysich Laboratorium
 • Psijgisch Laboratorium
 • Physisch Laboratorium der Techn.Hoogeschool
 • Physisch Laboratorium “Waldorp”
 • Het Phychs Lab der PTT
 • Hijste. Lab
 • Psychologisch Laboratorium
 • Physch Laboratorium (Defensie)
 • Physiologisch Laboratorium
 • Visielabaratorium
 • Hoofd Psychisch Laboratorium
 • Piecis Laboratorium
 • Plysink Laboratorium
 • Physiek Laboratorium
 • Psysisch Laboratorium
 • Psyijch. Lab.
 • Psych. Lab.
 • Ppyg. Lab.
 • Psychich Laboratorium
 • Phisisch Laboratorium der T.N.O.
 • Psygh.Lab.
 • Visie’s Laboratorium
 • Phichotechnisch Lab
 • Psychologisch Laboratorium
 • Visieslab
 • Fysisch Laboratorium (brief van TNO (!) 1956)
 • Psychisch laboratorium
 • Fiphies Lab
 • Phijtich Laboratorium
 • Phisis Laboratorium

Rijksverdedigingsorganisatie

 • Physisch Laboratorium R.V.O.-T.N.O., Vlakte van Waalsdorp, ’s-Gravenhage, Belgium
 • Röntgen-Afdeling van het Physisch Lab. Rijksverdedigingszorg
 • Riksverdedigingsvorgnaivatie TNO
 • Bozma, Ryks Verdedigingsorganisakie, T.N.O., Vlakee v Waalsdorf
 • Psijch.Inr.Laboratorium RVO-TNO
 • Rijks Verzekering Organisatie
 • Physisch Laboratorium Rijks Verdelgings Organisme
 • Rijksverdelingsorganisatie T N O
 • Rijksveredelingsorganisatie T.N.O.
 • v. Soest, Commissaris Phychische Research Rijksverdedigingsorganisatie

Overige

 • Den Heer Commandant van het Meetgebouw (op zijn Duits in maart 1943!)
 • Duitse bezetting Vises Laboratorium
 • Herr van Defensie Meetgebouwwaalsdorp (brief van PTT in 1943)
 • Aan de Dictecteur
 • Den “eled. Heer
 • De Heer Chef Psichisch Laboratorium
 • Firma Phijsial
 • Herrn Vlakte van Waalsdorp in Physikalisches Labor
 • Prof Soest. fissie lab: Wassenaar
 • Spoedig herstel van Personeel Sisgis Lab
 • Physisch Laboratorium RVO-TNO, Waaldsorpervliet
 • v. Soest, Dir. Psych. Lab.
 • Physich. Laboratorium “op de Vlakte”
 • Provessor J.M. v.Soest, Technical College, Delft

 

Maakt het lab geen adresseringsfouten?

In juli 1955 belt een ambtenaar van een militair bureau in Den Haag geërgerd het Physisch Lab op. Hij weet niet wat hij moet doen met een door het Lab volkomen verkeerd geadresseerd poststuk dat er al enkele dagen ligt. “De geadresseerde Technische Staf der K.L. bestaat sinds jaar en dag niet meer en Maj. X is al lang Kolonel”.
Het lab: “Kunt u mij zeggen of er een ontvangstbewijs is bijgevoegd en zo ja van welke datum?
“Ja zeker, dat is erbij en gedateerd … x!y&!&!! [niet voor publicatie geschikt]” De verzenddatum bleek april 1950 te zijn!

Uit: Physisch laboratorium Perikelen en Informaties (P.P.I.) aug 1955