Onderwaterakoestiek: periode (1938 – 1945)

 

Onderwaterakoestiek (1938 – 1945)

 
Op 5 april 1938 ontving de Commissie voor Physische Strijdmiddelen een (zeer geheime) opdracht voor onderzoek naar onderwaterakoestiek met de perifoon en voor de bestudering van het vraagstuk van geruisontvangst onder water. De onderwatergeluidproeven werden genomen in het Kanaal door Voorne, in de Westeinderplas (Aalsmeer) en op zee aan boord van Hr.Ms. M2 (mijnenveger). In het kanaal door Voorne was de vlotbrug een goed referentieobject voor detectieproeven.

De door het laboratorium ontwikkelde perifonen bestaande uit magnetostrictieve nikkel- en Monelblikken zijn met succes vergeleken met een perifoon (periphone) van Atlas Werke A.G. aangebracht op de onderzeeër O-16.

Bij het uitbreken van de oorlog in mei 1940 werd het onderwaterakoestiekonderzoek om evidente redenen gestaakt. Wel wel gedurende de gehele oorlog, toen het laboratorium deel uitmaakte van de PTT, onderzoek verricht naar magnetorestrictieve materialen. Die waren mogelijk ook voor de PTT van belang. Dit legde een goede basis voor de transducerontwikkelingen na de Tweede Wereldoorlog.

Perifoon in het Meetgebouw
Perifoon in het Meetgebouw

 

Onderwaterakoestiekonderzoek vanaf een vlot in het kanaal door Voorne
Onderwaterakoestiekonderzoek vanaf een meetvlot in het kanaal door Voorne nabij een van de vlotbruggen