Operationele Research (NL)

 

Operationele Research

 
Rond de Tweede Wereldoorlog kwam een nieuw onderzoeksveld op genaamd Operations Research. Het duurde een tijdje voordat operations research een onderzoeksgebied werd van het Physisch Laboratorium. In 1955 werd een werkgroep opgericht die zich toelegde op het optimaliseren van communicatieverbindingen. Operationele research werd al snel als zeer nuttig beschouwd voor de Koninklijke Marine en later voor de gehele Defensie. Het ontwikkelen en gebruiken van operations research-modellen en het verwerken van dataverzamelingen vergde computers (zie ook: computerhistorie) en medewerkers bedreven in programmeren. Daaruit volgden aanpalende projecten waarbij programmeren de boventoon voert:

Daarnaast wordt ook directe ondersteuning geboden aan de uitgezonden Nederlandse militairen:

 

 

Onverslaanbare boter-kaas-en-eieren machine
Onverslaanbare boter-kaas-en-eieren machine (vroeger ook wel: Boter, melk, kaas, ik ben de baas)