Operationele Research: Onderzeebootevaluaties – 1990

 

Maritime Operational Research into Submarine Evaluation (MORSE) – 1990

 
Ter ondersteuning van de introductie en operaties van de WALRUS-klasse onderzeeërs bij de Koninklijke Marine, die plaatsvond op 25 april 1990, werd door TNO het computermodel MORSE (Maritime Operational Research in Submarine Evaluation) ontwikkeld. Het model kan de ontmoeting tussen een onderzeeër van de Walrusklasse en andere onderzeese en/of oppervlakte-eenheden simuleren. Het model representeert de fasen van de ontmoeting van de eerste zoekopdracht en detectie, via classificatie, Target/Contact Motion Analysis en onderscheppen tot de daadwerkelijke lancering van het wapen. De nadruk ligt in het model op de Walrus. De Walrus is volledig gemodelleerd met betrekking tot platformkarakteristieken, evenals zijn sensor- en wapensystemen.
Om een maximale flexibiliteit te bereiken, is het MORSE-programma modulair opgebouwd rond een uitgebreide database waarin de verschillende omgevings-, platform-, sensor- en wapenkenmerken worden opgeslagen. Het model is gebruikt om simulatieruns uit te voeren om de evaluatie van de Walrus-klasseonderzeeërs te ondersteunen. Het model, gevalideerd met observaties gedaan tijdens verschillende evaluatieoefeningen, is gebruikt om de effectiviteit van verschillende tactieken of doctrines te beoordelen.

Walrus
Walrus

MORSE toepassingen:

  • Onderzoek en ontwikkeling van zoek- en benaderingstactieken
  • Onderzoek naar methodieken voor doelbewegingsanalyse
  • Onderzoek naar de effectiviteit van nieuwe wapens, sonars en andere systemen
  • Voorspellingsprogramma voor detectie- en ontwijkingsbereiken
Walrus
Walrus

 

MORSE performance displa
MORSE performance display met fictieve gegevens