Radar (NL)

 

Radar

 
Radarontwikkelingen op Waalsdorp zijn gestart in de eind jaren ’30. Sindsdien heeft TNO altijd wereldwijd vooraanstaand onderzoek aan militaire en civiele radar en radartoepassingen uitgevoerd. Verschillende onderzoekslijnen voor defensie en civiel liepen deels parallel, waardoor onderstaande indeling meer op onderwerp geclusterd is dan langs een zuivere tijdlijn: