Radar: TARget SIMulator (1991)

 

TARget SIMulator (TARSIM) – 1991

 
Het doel van het target simulator systeem TARSIM is om synthetische doelen op een radarscherm te presenteren die gebruikt kunnen worden bij het oefenen van het waarnemen. De gesimuleerde doelen zijn niet of nauwelijks van echte radardoelen te onderscheiden. Het bereik van de simulatie omvat een straal van 350 nm (Nautical Miles). Het aantal gesimuleerde doelen is maximaal dertig. Elke seconde worden de posities van deze doelen opnieuw berekend, rekening houdend met de specifieke parameters van de doelen, de actuele positie van het gesimuleerde schip en de windgegevens.

TARSIM kan in twee modi opereren: SLAVE-mode en MASTER-modi:

 • SLAVE-modus: de simulatie van de doelen vindt plaats bij een normaal werkend radarsysteem. Het radardisplay toont het radarvideo met daaraan toegevoegd de gesimuleerde doelen.
 • MASTER-modus: hierbij genereert TARSIM alle benodigde informatie zelf; de radar zend-ontvanger is uitgeschakeld. In deze modus is het mogelijk om verschillende typen radarsystemen te simuleren met bijvoorbeeld andere antenne-omwentelingssnelheden, pulse repetition frequency (PRF), en dergelijke. Het is dan mogelijk om tijdens radarstilte de radardisplays te laten doorwerken.

De presentatie van de ingevoerde en in te voeren besturingsgegevens van de simulator vindt plaats op een TV-monitor, waarop alle systeemparameters overzichtelijk zijn gegroepeerd. Het systeem is menugestuurd. Met de cursortoetsen op het toetsenbord kan op eenvoudige wijze een in te voeren variabele worden geselecteerd. Door middel van het toetsenbord en/of een speciale bedieningseenheid (Target Control Unit of TCU)
kunnen dan de doelen, wind en het schip ‘bestuurd’ worden. Maximaal vier TCU’s kunnen op TARSIM worden aangesloten.
Alle gegevens in het TARSIM-systeem worden in een permanent geheugen bewaard zodat bij netspanningsuitval of uit- en aanzetten van het systeem alle gegevens aanwezig zijn en niet opnieuw behoeven te worden ingevoerd. Ook is er ruimte voor de opslag van acht complete aanvangsmenu’s.

Het TARSIM-systeem bevat de volgende systeemdelen:

 • Processor unit
 • Interface unit
 • Toetsenbord en/ of speciale bedieningseenheden
 • Monitor

Technisch: het TARSIM-systeem is samengesteld uit twee Radstone VMEBus borden. Als processorboard fungeert de PME-68-25 met PEX3 Interface voor diskbesturing.
De communicatie met de buitenwereld wordt verzorgd door een PME-SI0-3 board dat een achtvoudige serie-interface heeft. De display driver is een grafisch board dat softwarematig
vele uiteenlopende videoformaten kan generen (XYCOM XVME-301). Het target generatorboard tenslotte is ontwikkeld en geproduceerd door FEL-TNO.

De eigenschappen van TARSIM:

 • Het systeem kan realistische radardoelen simuleren.
 • Het systeem kan zowel met een werkend radarsysteem samenwerken, als ook het gehele radarsysteem simuleren.
 • De radareigenschappen zijn programmeerbaar.
 • Permanente data-opslag van programmeerbare aanvangsmenu’s en van het werkgeheugen.
 • Eenvoudige bediening.
 • Low cost.
 • Geringe afmetingen en gewicht.
TARSIM sturingen
TARSIM sturingen

 

TARSIM control unit
TARSIM control unit