Radiocommunicatie: Mixer Pulse Blanking Unit (MPBU) – 1992

 

Mixer Pulse Blanking Unit (MPBU) – 1992

 
Aan boord van schepen van de Koninklijke Marine bevinden zich meer zenders en ontvangers ten behoeve van radar, Electronic Warfare (EW)-systemen en communicatie. Een zender kan in meer ontvangers storing veroorzaken. Deze storing kan van zodanige aard zijn dat die ontvangers tijdens de zendimpuls en enige tijd daarna ongewenste signalen afgeven.
Storing veroorzaakt door de eigen zenders kan worden onderdrukt. Hiervoor is de Mixer Pulse Blanking Unit (MPBU) ontworpen. De MPBU zorgt ervoor dat bij een uitzending van een zendimpuls alle ontvangers die door deze zender gestoord zouden worden een speciaal signaal toegevoerd krijgen (“blanking”) dat voorkomt dat de ontvanger ongewenste signalen afgeeft. Het is duidelijk, dat daarbij de “blanking” zo kort mogelijk zal moeten zijn om de effectieve luistertijd van de ontvangers zo min mogelijk aan te tasten.

Door middel van metingen wordt per zender bepaald welke ontvangers door deze zender worden gestoord en gedurende welke tijd. Deze tijd kan langer zijn dan de storende zendimpuls. Aan de hand van deze metingen wordt bepaald wanneer en hoelang bij een uitzending moet worden ‘geblankt’. Al deze gegevens worden opgeslagen in het geheugen van de MPBU.

Indien een zender daarna actief is, worden de benodigde blankingimpulsen opgewekt en aan de betreffende ontvangers gestuurd. Tevens wordt de status gepresenteerd -het al of niet actief zijn- van de betrokken zenders op zowel op het apparaat zelf als op een afzonderlijk aan te sluiten statuspaneel. Dit laatste is het zogenaamde Command Authorisation Panel (CAP).

Bij een groot aantal schepen voor de Koninklijke Marine is dit gehele MPBU systeem operationeel in gebruik genomen.

 

MPBU
MPBU

 

Command Authorisation Panel (CAP)
Command Authorisation Panel (CAP)