Remote Sensing: Achtergrondontwikkelingen (1978 – 1989)

 

Remote Sensing: achtergrondontwikkelingen (1978 – 1989)

 
Over de periode 1978-1989 is er helaas niet veel vastgelegd. Toch was het wel een belangrijke tijd, want het werk dat met NIWARS was begonnen werd op systematische wijze voortgezet. Er kwamen gedurende een aantal jaren radarmetingen aan landbouwgewassen, gronden, watergolven, zeeoppervlak (eerst jarenlang op het meetplatform Noordwijk, het oude REM eiland,  later ook op andere plaatsen en vanaf schepen), enz. Die leidden tot het verdiepen van het inzicht in de fysica achter de waarnemingen. Inmiddels is dat met modelvorming en simulatie al weer heel veel verder. Het leidde tot het inzicht dat er nauwkeuriger gemeten moest worden. Kalibreren was noodzaak en de apparatuur moest stabiel worden.

De vliegende radar waarmee waarnemingen op natte film werden vastgelegd, werd eind jaren 70 verbouwd naar magneetbandregistratie. Al spoedig bleek dat nog niet genoeg. Gewerkt werd aan een digitale SLAR opgebouwd met een scheepsradarunit. De oprukkende digitalisering hielp bij het verbeteren van de kwaliteit, denk aan de beeldverwerkingsapparatuur (Comtal), digitaliseringsapparatuur en de opkomst van de PC in 1980. 

Het Comtal beeldbewerkingssysteem
Het Comtal beeldbewerkingssysteem

Mooie resultaten met het beeldmateriaal werden bereikt. Gewasclassificatie bijvoorbeeld, maar ook het meten van golfrichtingsspectra op zee. Het inzicht groeide dat de apparatuur beter moest worden en dat het ook kon. De coherente radar die fasemetingen en nauwkeurige amplitudemetingen kan doen moest er komen. In 1986 leidde dat tot de start van een coherente radarstudie die uitmondde in de latere ontwikkeling een Nederlandse SLAR, de PHARS/PHARUS systemen. In augustus 1986 werden SLAR opnamen gemaakt van de Flevopolder (3 bij 5 km). Er is dus heel wat tijd heen gegaan tussen de eerste ideeën tot het eerste beeld van de PHARS in de jaren 90.
 

 

Met dank aan

Prof. P. Hoogeboom voor de informatie over de periode 1978 – 1989.

Referenties
 1. J.Ph. Poley: “Note on the resolution of radar systems”; Tijdschrift Nederlands Radiogenootschap, vol.22, 1957, pp. 187 – 194. 
 2. H.M. Oudshoorn: “The use of radar in hydrodynamic surveying”; Procs Seventh Conference on Coastal Engineering, edited by J.W. Johnson (The Hague: Council on Wave Research, The Engineering Foundation), 1960, pp. 59 – 76.
 3. G.P. de Loor, A.A. Jurriëns, W.J.M. Levelt and J.P. van de Geer: “Line-scan imagery interpretation”; Photogrammetric Engineering, vol.34, 1968, pp. 502 – 510.
 4. G.P. de Loor, A.A. Jurriëns and H. Gravesteijn: “The radar backscatter from selected agricultural crops”; IEEE Trans. Geoscience Electronics, vol. GE-12, 1974, pp. 70 – 77.
 5. G.P. de Loor, “Possibilities and uses of radar and thermal infrared systems”, Photogrammetria, vol.24, 1969, 43 – 48.
 6. RWS werkgroep, nota: “Radar en infra-rood luchtopnamen”, door Afd. Havenmonden bij brief nr. 128 dd. 10 jan. 1969 aangeboden aan de HID RWS in de Directie Benedenrivieren.
 7. ITC rapport: “Voorstel tot applikatie onderzoek van moderne lucht-opname technieken”, aangeboden aan de Minister van O en W, 10 jan. 1969
 8. Interdepartementale Werkgroep Applikatie Onderzoek Moderne Luchtopname Technieken: “Concrete voorstellen voor het applicatie onderzoek van moderne luchtopname technieken”; Nota op 5 dec. 1969 uitgebracht aan de Minister van O en W, mede ten behoeve van zijn ambtgenoten.
 9. Verslag van het Symposium “Luchtwaarneming met niet-conventionele systemen”; De Ingenieur, vol.33, 1970, Afd. TWO nr.6 pp. o71 – o100 (6 artikelen, verslagen van het werk verricht van 1962 tot 1969)
 10. W. Alpers and I. Hennings: “A theory of the imaging mechanism of underwater bottom topography by real and synthetic aperture radar”; J. Geophys. Res., vol.89, 1984, pp. 10529 – 10546
 11. Maritiem Geodetisch Bureau C. Don: “Proefopnamen met side looking airborne radar”; rapport samengesteld in opdracht van RWS, Directie Benedenrivieren, Afd. Havenmonden, Sectie Noordzee, 1970. Een herdruk verscheen in de RS Nieuwsbrief nr. 89, dec. 1999.
 12. “Verslag van een oriëntatiereis door de USA door een W.A.C.-delegatie in de periode van mei-juni 1971 in opdracht van de Stuurgroep van NIWARS”; ingediend door de voorzitter van de Stuurgroep op 15 nov. 1971
 13.  N.J.J. Bunnik: “The multispectral reflectance of shortwave radiation by agricultural crops in relation with their morphological and optical properties”; Thesis Wageningen, 18 Jan 1978, also in: Comm. Agricultural university Wageningen, 78-1 (1978)
 14. G.P. de Loor, P. Hoogeboom and E.P.W. Attema: “The Dutch ROVE Program”; Trans. IEEE Geosci. and RS, vol.GE-20, 1982, pp. 3 – 11
 15. Eindrapport NIWARS, rapport uitgebracht door de Stuurgroep van het beleidsruimte project NIWARS, 1 juni 1977
 16. R.H.J. Morra: “Het begin van de remote sensing in Nederland”, 1958 – 1986”; publicatie van de Kring voor RS, maart 1990
 17. L. Krul en G.P. de Loor: “Experiments with microwaves”; Int. J. Remote Sensing, 1992, vol. 13, nos. 6 and 7, 1201-1216.