Introductie: geschiedenis en doel van de verzameling

Geschiedenis en doel van de verzameling

Prof. J.L. van Soest 1898-1983
Prof. J.L. van Soest 1898-1983

De voorwerpen in dit museum zijn hoofdzakelijk technische producten, ontworpen voor militaire doeleinden. Verder worden daarbij laboratoriumuitrustingen en andere objecten van historisch belang getoond.
Deze voorwerpen zijn afkomstig van het Physisch Laboratorium TNO en het Laboratorium voor Electronische Ontwikkelingen voor de krijgsmacht (LEOK), die beiden voorgangers waren van de huidige TNO-locatie Den Haag Waalsdorp. Zoals te verwachten hebben de meeste voorwerpen een experimenteel karakter.
Andere objecten zijn afkomstig uit de collectie van prof. van Soest, die aan het begin stond van de research voor defensiedoeleinden op Waalsdorp in 1927. Zijn verzameling betreft de periode 1927 tot 1940. Veel materiaal uit dat tijdvak werd opzettelijk vernietigd tijdens de Duitse invasie in mei 1940.

In de periode tijdens en na de oorlog tot aan 1977 werden objecten niet meer methodisch verzameld. Bovendien is de verhuizing van het Physisch Laboratorium TNO in 1967 naar het huidige TNO-gebouw locatie Den Haag Waalsdorp gepaard gegaan met de verdwijning van oude voorwerpen en apparatuur. Desalniettemin kwamen rond 1977 vele oude voorwerpen, enkele zelfs van vòòr 1940, tevoorschijn toen het Physisch Laboratorium TNO een overzichtstentoonstelling organiseerde ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan. Deze gebeurtenis vormde het begin van het permanent tentoonstellen van gerealiseerde hardware, demonstratie en/of prototypes.

Enkele objecten van het LEOK werden aan de museumcollectie toegevoegd in 1984 toen het Physisch Laboratorium TNO en het Laboratorium Elektronische Ontwikkelingen voor de Krijgsmacht (LEOK) -toen ook TNO- werden samengevoegd tot het Fysisch en Elektronisch Laboratorium TNO (FEL-TNO), tegenwoordig TNO-locatie Den Haag Waalsdorp), dat per 1 januari 2017 opging in het kerngebied TNO Defensie en Veiligheid. Dit leidde tot een historisch collectie, hoewel er wel enkele aanzienlijke hiaten zijn, veroorzaakt door bijvoorbeeld het ontbreken van tastbare apparatuur.

Vanaf eind 2018 zal de collectie geleidelijk worden uitgebreid met objecten van andere TNO Defensie en Veiligheid’s locaties: het TNO Prins Maurits Laboratorium in Rijswijk/Ypenburg en het TNO Instituut voor Zintuigfysiologie (IZF) en het latere TNO Technische Menskunde (TM) in Soesterberg. Daarnaast bevat deze website beschrijvingen van een aantal historische militaire en civiele projecten en impactverhalen die minder gekoppeld zijn aan tastbare objecten, zoals historische gebeurtenissen, software en rapporten.

Museum Waalsdorp vervult een public relations-functie ten behoeve van de unit TNO Defensie en Veiligheid. Het museum is in principe alleen op afspraak te bezoeken. Museum Waalsdorp draait volledig op een team van circa tien gedreven gepensioneerde TNO-medewerkers die als vrijwilliger de collectie beheren en beschrijven. Ze voeren ook onderzoek uit naar de historie van de gebruikte techniek en vroegere onderzoeksprojecten van de TNO unit Defensie en Veiligheid en haar voorgangers.