Luchtakoestiek: kleine luistertoestellen (1932 – 1935)

Luchtakoestiek: kleine luistertoestellen (1932 – 1935)

In de dertiger jaren van de vorige eeuw werd de mogelijkheid van het bij verrassing binnendringen van vele vliegtuigen duidelijk. Dit leidde in  Nederland tot het concept van een permanent in bedrijf zijnd vroeg waarschuwingsysteem (Luchtwachtdienst). bestaande uit vele luisterposten verspreid over een groot gebied. Deze Luchtwachtdienst had over het gehele land verspreid waarnemers gestationeerd voor het waarnemen van overvliegende vreemde vliegtuigen, waarbij de waarnemers vliegrichting en geschatte snelheid telefonisch doorgaven aan een centraal punt. Dit vereiste de beschikking over een hulpmiddel om beter dan het ongewapende oor het geluid van binnenkomende vliegtuigen op te sporen.

Het Meetgebouw werd gevraagd de mogelijkheden te onderzoeken. Voor de Luchtwachtdienst was een eenvoudiger en bij voorkeur om het hoofd draagbare uitvoering gewenst dan het luistertoestel model Van Soest. Vanaf 1930 werden verschillende vormen beproefd. Het bleek dat een verkleinde versie van de parabolische reflectoren de beste resultaten behaalde, mede omdat hiermee het “geluidsbeeld” het beste bewaard bleef. Volgens een verslag uit 1935 zijn er hiervan een aantal industrieel in productie genomen.

Relatieve maximum waarnemingsafstand als functie van de richting (1933)
Relatieve maximum waarnemingsafstand als functie van de richting (1933)

Voor de Luchtwachtdienst werd later een eenvoudiger luistertoestel ontwikkeld, dat in serie bij de industrie gemaakt is.

Luistertoestel gebaseerd op parabolen; opblaasslang en oorkussens goed zichtbaar
Luistertoestel gebaseerd op parabolen; opblaasslang en oorkussens goed zichtbaar

 

Hoorns met evenwijdige assen
Hoorns met evenwijdige assen