Overig: Forward Air Controller training (1996 – 2001) (NL)

 

Forward Air Controller Training (1996 – 2001)

 
Geïnitieerd door een vraag naar effectievere trainingstools voor de School Grond-Lucht Samenwerking (SGLS) van de Koninklijke Landmacht, heeft FEL-TNO in 1996 een prototype virtuele trainingsomgeving gebouwd voor het trainen van Forward Air Controllers (FAC). In nauwe samenwerking met de Landmacht is de haalbaarheid van een Head Mounted Display (HMD)-gebaseerde trainingssimulator onderzocht en is onderzocht of de effectiviteit van die training verbeterd kon worden.

De Forward Air Controller (FAC) is een legerofficier die een belangrijke rol speelt in de activiteiten van Close Air Support (CAS). Het is zijn taak om de piloten zo te sturen dat ze de juiste vijandelijke doelen raken zonder de eigen (coalitie)eenheden in gevaar te brengen. De Forward Air Controller neemt een verdekte positie in de frontlinie van het slagveld in waarbij de FAC zowel de posities van vijandige als eigen eenheden in de gaten moet houden terwijl de FAC de vluchtmanoeuvres van het Close Air Support-vliegtuig observeert. De FAC onderhoudt een radioverbinding met de CAS-piloot om de piloot dusdanig van informatie te voorzien dat deze de aanvalsoperatie veilig en succesvol kan uitvoeren.

De FAC-trainingspraktijk was dat de cursisten eerst een korte maar intensieve theoretische cursus volgden, waarna ze direct werden blootgesteld aan live-oefeningen met echt vliegtuig. Door een gebrek aan ervaring waren de eerste trainingvluchten meestal niet succesvol, waardoor de waardevolle vluchttijd niet effectief was. Daarnaast golden er beperkingen aan laagvliegvluchten, zeker bij slecht weer, en leveren die geluidsoverlast. Daarom werd aangenomen dat een FAC-trainingssimulator de kloof tussen theorie en praktijkoefeningen zou kunnen opvullen.

Forward Air Controller met HMD en een van de grote schermen op de achtergrond
Forward Air Controller met HMD en een van de grote schermen op de achtergrond

De ontwikkelde Forward Air Controller-simulatie was opgebouwd uit drie afzonderlijke componenten van de Electronic Battlefield Facility van TNO:

  1. Een hoge resolutie HMD-simulator voor de FAC. De HMD wordt gebruikt om de cursist onder te dompelen in de virtuele omgeving waardoor het mogelijk is om vrij rond te kijken op het gesimuleerde slagveld – een strikte vereiste om observatie van zowel de vijandelijke troepen, eigen eenheden en het luchtverkeer mogelijk te maken.
  2. Een eenvoudige vluchtsimulator voor het Close Air Support-vliegtuig.
  3. Een instructeursconsole en een klaslokaalpresentatiestation voor monitoring en evaluatie.

De FAC-simulator maakt daarbij gebruik van een Head Mounted Display (HMD), een helm met twee kleine beeldschumen erin. De instructeur plaatst met zijn computer vijandige en eigen eenheden in het terrein. Door de helm op te zetten verplaatst de te trainen FAC-student zich naar het door de simulator gegenereerde virtuele oefenterrein. Vervolgens wordt met een vluchtsimulator een operatie in deze omgeving uitgevoerd. Met behulp van een gesimuleerde radioverbinding praat de PAC de piloot die de vluchtsimulator bediend naar z’n doel toe. De simulator is met recht een trainingssimulator. Er is veel aandacht aan besteed om met de simulator een vruchtbare leeromgeving te creëren. De leerlingen die niet zelf met de HMD bezig zijn kijken naar drie grote beeldschermen. Op deze schermen kunnen ze tegelijk het beeld zien dat de FAC in de HMD ziet, het beeld dat de piloot ziet vanuit de cockpit en een overzichtskaart. Daarnaast horen ze de radiocommunicatie tussen de FAC en het CAS-vliegtuig waardoor ze de oefening volledig meebeleven.
Na afloop van een trainingsrun kan het systeem het verloop van de run volledig terugspelen. De instructeur kan de oefening nog eens bekijken met z’n leerlingen en belangrijke punten kunnen snel opgezocht en teruggespeeld worden. Dat is één van de aspecten die het systeem tot een krachtig leermiddel maken.

Het systeem werd geëvalueerd door de FAC-instructeurs van de SGLS. Drie groepen FAC-cursisten maakten gebruik van het prototype van de FAC-simulator. Uit de evaluatie van de resultaten bleek dat de trainingsdoelstellingen van de school werden gehaald door de FAC-simulator en dat de effectiviteit van het FAC-trainingsprogramma aanzienlijk was verbeterd. Besloten werd om een nieuwe SGLS faciliteit te bouwen gebaseerd op dit FAC-simulatieconcept.

Een succesvolle run
Een succesvolle run

In 2000 verhuisde de SGLS naar een geheel nieuw onderkomen op een andere locatie. Eén vleugel van het gebouw apart ingericht om de nieuw FAC-simulatie- en trainingsfaciliteit te huisvesten. In 2001 startte de FAC-training in de nieuwe faciliteit. Een resultaat van de nieuw aanpak was dat de FAC-prestaties in het veld met meer dan twintig procent zijn toegenomen.