[TNO-logo]
Museum logo

MUSEUM "WAALSDORP"

Meetposten voor sonarproeven

  Teneinde ook in eigen beheer experimenten met geluid onder water te kunnen uitvoeren werd een vlot samengesteld uit pontons. Deze pontons hadden tijdens de bezetting gediend als gepantserde deuren ter afsluiting van een Duitse bunker voor Schnellboote in de Waalhaven te Rotterdam. Dit vlot werd gestationeerd in dezelfde Waalhaven en onder toezicht geplaatst van de onderzeebootbestrijdingsschool Hr.Ms. Zeearend. Hiermede kon het laboratorium metingen uitvoeren aan de zelf ontwikkelde transducenten. Naast deze beproevingsmogelijkheid kwam er weldra een tweede. De Koninklijke Marine raakte in het bezit van een circa vijftig jaar oude Noorse walvisjager. Aanvankelijk meende men dat dit schip, gezien haar hoge ouderdom, beter voor de sloop kon worden bestemd. Het bleek echter dat de walvisjager door de Duitse Kriegsmarine was verbouwd om het geschikt te maken als beproevings- of opleidingsschip onder de naam "Süd III" aangezien het uitgerust was met veel in de Duitse Kriegsmarine gebruikte sonarapparatuur. Het lag daarom voor de hand het schip in te richten als varend beproevingslaboratorium. Als zodanig heeft het dan ook vanaf 1950 vele jaren goede diensten bewezen, aanvankelijk als "HE-I", later onder de naam Hr.Ms. Paets van Troostwijck.


Hr.Ms. Paets van Troostwijck op de rede van Toulon 1950

 

acoustic

     


Museum logo