[TNO-logo]
Museum logo

MUSEUM "WAALSDORP"

Radiocommunicatie

 

Vele vormen van informatietransmissie berusten heden ten dage op radio, dat wil zeggen het gebruik van elektromagnetische golven. De voorafgaande geschiedenis sinds de 18e eeuw omvat de waarnemingen door een groot aantal fysici die de verschijnselen van elektriciteit en magnetisme onderzochten en hun zoektocht naar een passende theoretische verklaring. Gebaseerd op dit werk postuleerde Maxwell in 1864 het verband tussen het elektrische en het magnetische veld uitgedrukt in een nieuwe mathematische vorm. Hij voerde het vervolgens veel bediscussieerde concept in van een "verplaatsingsstroom" voor een niet gesloten circuit en leidde een golfvergelijking af in de vrije ruimte gelijkend op licht. Hertz bewees vanaf 1888 de geldigheid van Maxwells's theorie en ontdekte het voordeel van afstemming van de ontvangst op de transmissie frequentie.

Marconi was de experimentator, die de praktische toepassing voorzag, in het bijzonder voor schepen op zee. Hij begon vanaf 1895 met proefnemingen over toenemende afstanden totdat hij in 1901 met succes de Atlantische Oceaan overbrugde vanuit Engeland. Het is verbazend zich te realiseren dat dit nauwelijks een eeuw geleden plaatsvond.

Fleming, voor Marconi werkend, rapporteerde in 1904 het gebruik van een gloeilamp met een toegevoegde elektrode als een detectiemiddel ter vervanging van de onhandige coherer. Twee jaar later voegde de Forest nog een elektrode toe aan Fleming's diode waarmee de triode was geboren.

Verdere ontwikkelingen leidden tot de situatie in 1927 toen het Meetgebouw werd gesticht.

Onderwerpen

 

Marconi's ontvangstation
Marconi's ontvangstation op New Foundland. De antennedraad is
verbonden aan een vlieger.
bron: Nature 1902
(Volledige grootte 49 KB)

     


Museum logo