[TNO-logo]
Museum logo

MUSEUM "WAALSDORP"

Ultrakortegolf telefoon

 

De Landmacht belastte het Meetgebouw formeel in 1935 met de ontwikkeling van een radiotelefonietoestel voor gebruik te velde met een afstandsbereik groter dan vijf à zes km over een vlak terrein met de antenne nabij het grondniveau. Meer verfijnde militaire eisen en experimentele ervaring leidden tot een serie van vijf ontwikkelingsmodellen. Van bijzonder belang was de toepassing van nieuwe buis types, waarin het elektrode-systeem gemonteerd was op stevige, door de glaswand stekende, rechte pennen.

Het laatste model van Von Weiler van eind 1937 bevatte slechts vier enkelvoudige buizen en leverde twintig aaneensluitende telefoniekanalen van ieder 0,5 MHz breed, het totaal gecentreerd rond 199 MHz (golflengte 1,5 m).

In bedrijf was de zender/ontvanger rug aan rug verbonden met het voedingsblok. De combinatie diende als basis voor een enkele antenne voor zenden en ontvangen. Dit toestel werd aangepast aan industriële vervaardiging in drie transportabele eenheden en geproduceerd vanaf eind 1938 als transportabel toestel NSF type DR-42. Het Duitse leger zette blijkbaar de productie voort gedurende de bezetting vanaf 1941 en zelfs in 1948 werd het toestel nog beschouwd als een levensvatbaar voorstel.

 

rugbepakking
Transport als rugbepakking
(volledige weergave 46 KB)

Fietstransport
Transport per fiets
(volledige weergave 74 KB)

Krantenknipsel
Krantenknipsel december 1939
(volledige weergave 97 KB)

     


Museum logo